Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Vilken effekt har anställda i styrelsen på företags värdeskapande?

Datum | torsdag 21 februari

Tid | 08.00 - 10.00

Plats | Handelshögskolan, Malmstensvåningen
            Vasagatan 1, Göteborg 

     

Förening

styrelsefrukost

Vilken effekt har anställda i styrelsen på företags värdeskapande?

I företag med minst 25 anställda har arbetstagare i Sverige laglig rätt att genom lokal arbetstagarorganisation utse egna representanter i styrelsen. Lagen syftar till att ge anställda insyn i och inflytande på företagets verksamhet.

Ofta anses anställdas intressen stå i konflikt med ägarnas och finansiärers intressen. Samtidigt finns det erfarenhet och argument för att arbetstagarrepresentanter kan bidra positivt till företags värdeskapande.

Under denna morgon delar de tre perspektiven; styrelseordförande, representant och forskningen, sina erfarenheter och funderingar, både från såväl forskning som praktik. Det finns i vår omvärld, fräst europiska länder, ett intresse för Sverige och vår erfarenhet inom bolagsstyrning och arbetstagarrepresentanter.

Medverkande |

- Conny Overland, lektor, Handelshögskolan vid GU.
- Magnus Sundemo, tidigare fackordförande och arbetstagarrepresentant, Volvo Cars.
- Hans Bergenheim, styrelseordförande i rad medelstora bolag och med praktisk erfarenhet av samarbete med arbetstagarrepresentanter i såväl medelstora som stora bolag.
Conny   Magnus   Hans
AGENDA |

08.00 Samling, & mingel

Inledning och presentation av morgonen

Conny Overland inleder med att presentera resultaten av sin forskning.
Därefter Hans Bergenheim och Magnus Sundemo.

Frågor, diskussion och summering.

10.00 Avslutning 

Varmt Välkomna önskar StyrelseAkademien Västsverige, Handelshögskolan & Handels Corporate Governance
StyrelseAkademien Västsverige    Handelshögskolan   HCG        

 

Nationella partners: