Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

__________

Styrelsen har en nyckelroll i modern bolagsstyrning. Denna roll har ytterligare stärkts genom ett antal förändringar i synen på styrelsens uppgifter under de senaste decennierina. Denna utveckling pågår till viss del fortfarande och leder till ständigt ökade krav på styrelsernas professionalitet och arbetsinsats.

Styrelsearbetet: Uppgifter, ansvar och god styrelsesed

Styrelsens uppgifter & ansvar

> Läs mer

Styrelsens storlek & sammansättning

> Läs mer

Tillsättning & frånträde

> Läs mer

Ersättningar till styrelseledamöter

> Läs mer

Styrelsens arbete
 

> Läs mer

Utvärdering av styrelsen

> Läs mer

Nationella partners: