Filtera på:
REGISTRERA

TOTALT   2 100 SEK
  Moms 25% 525 SEK
  Att betala (medlem) 2 625 SEK

BETALNING

PayEx

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ökat fokus I styrelsearbetet

För dig som redan har grunderna från "Rätt fokus i styrelsearbetet" eller en liknande styrelseutbildning finns möjlighet att plöja djupare i särskilt intressanta styrelsefrågor i någon eller några av våra fortsättningskurser. ”Ökat fokus i styrelsearbetet” består av fem fristående endagarskurser med olika fokus. Du kan välja att gå en eller flera.

Ökat fokus - fem specialiseringsområden

Strategi ur ett styrelseperspektiv

Den här dagen lär dig hur tongivande gurus tänker och du får handfasta råd kring hur strategiarbete kan gå till genom olika övningar. Men förvänta dig inget facit. En utgångspunkt för strategiarbetet är att definiera det unika som era produkter eller tjänster erbjuder. 
 

> Läs mer

Modern ekonomistyrning

En endagskurs för dig som på ett pedagogiskt och nytt sätt vill lära dig företagsekonomi. Att arbeta i en styrelse är ett ansvar, främst mot bolaget. För att kunna arbeta framåtblickande och strategiskt måste du förstå resultat- och balansräkningen fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra. 

> Läs mer

Hållbarhet på styrelseagendan

En dag som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema. Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån. Du får också ett antal hjälpmedel till stöd i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering av ledamöter.

> Läs mer

Ordföranderollen
 

En endagskurs uppdelad i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag. Det börjar med att du får en förfrågan om jobbet som ordförande. När du väl tackat ja ska du skapa värde med styrelsearbetet. Slutligen ska du utveckla relationerna. 
 

> Läs mer

Valberedningen
 

Den här endagskursen ger dig som jobbar i valberedningar en plattform för att bättre strukturera och genomföra uppgiften som ägare eller medlemmar har anförtrott dig. En mycket praktisk utbildning som handlar om de steg som behövs för att säkerställa att förslaget till stämman är i linje med kommande behov hos bolaget eller föreningen.

> Läs mer

Nationella partners: