Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

  

________

Kontakt

Email: info@styrelseakademien.se

> Press

________

Läs mer

Du som är medlem kan läsa mer på Kunskapsbanken:
> Lagförändringar som påverkar styrelsearbetet (medlemsinloggning krävs)

Opinion

StyrelseAkademien ska vara Sveriges ledande forum för opinionsbildning och professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare. Vi ska aktivt verka för att stärka det svenska näringslivets resultatförmåga genom en professionalisering av styrelsearbetet. Här hittar du information och kan läsa mer om några av de mest aktuella frågorna vi arbetar med just nu.

Arvodering

Ersättning och beskattning av styrelsearvodet.

> Läs mer

Kompetens & mångfald

Vikten av kompetens och mångfald i styrelsearbetet.

> Läs mer

Ledamöters & revisorers ansvar

StyrelseAkademien anser att företrädaransvaret i sin nuvarande utformning och tolkning ska tas bort.

> Läs mer

Värdeskapande styrelsearbete

Nyttan av ett professionellt, värdeskapande styrelsearbete och fördelar med extern kompetens.

> Läs mer

Nationella partners: