Vi utvecklar Sveriges styrelser

Vi vill säkra Sveriges framtid som fantastiskt företagarland - styrelse för styrelse, ledamot för ledamot. Genom utbildning, certifiering, nätverkande, aktiviteter, tjänster och produkter vill vi höja kompetensnivån i svenska styrelser.

Sverige är fantastiskt på många sätt. Ett av dem är mängden affärsidéer som går från dröm till verklighet. I många fall även till globala framgångssagor. För att göra den här resan krävs kreativitet och visioner, men även konkreta kunskaper i hur man praktiskt leder och utvecklar ett företag.

Kunskaper som vi på Styrelseakademien brinner för att samla och sprida.

I över 30 år har vår ideella och politiskt oberoende förening varit centrum för kunskapsutveckling av ägare, styrelseordföranden och styrelsearbetare. Detta tack vare våra över 8000 medlemmar från hela landet, eldsjälarna som jobbar i våra lokala föreningar, kunniga, erfarna och ackrediterade lärare, kollegor i näringslivet och vår systerorganisation i Europa.

Tillsammans bildar vi ett unikt nätverk där alla delar samma idé och vision – att skapa mer professionella styrelser. Dels för att vi vet att det bidrar till att stärka svenska företags och organisationers innovationsförmåga, konkurrenskraft och resultatförmåga. Men också för allt positivt det för med sig. Ett hållbart och framtidssäkrat näringsliv finansierar och tryggar välfärden, skapar arbetstillfällen och utvecklar Sverige som land för nuvarande och kommande generationer.

Vårt bidrag till framtidsbygget är att vara en akademi som utbildar, nätverkar, kopplar samman, debatterar, påverkar och får fler människor att se värdet av professionellt styrelsearbete.

Vi vill säkra Sveriges framtid som ett fantastiskt företagarland - ledamot för ledamot, ordförande för ordförande, en människa, ett företag och en organisation i taget.

Utforska mer

Våra lokala föreningar

Genom våra 16 föreningar arrangeras regelbundet evenemang, aktiviteter och träffar för att du ständigt ska kunna skapa nya kontakter och utvecklas som styrelsearbetare. Vilken är närmast dig?

Läs mer

Alla utbildningar

För att Sverige ska kunna blomstra som entreprenörsland, behövs kunskap om hur man driver företag. Sedan vår certifiering av styrelsearbete infördes 2009 är vi Sveriges ledande utbildare av styrelser.

Läs mer

Alla aktiviteter

Ditt nätverk kan aldrig blir för stort. Eller för kompetent. Därför arrangerar vi regelbundet evenemang, aktiviteter och träffar tillsammans med våra partners och vänner.

Läs mer