Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Aktuellt januari 2020

Besvikelse efter ny HFD-dom

Domslut

Högsta Förvaltningsdomstolen beslöt i december 2019 att styrelsearvoden ska beskattas som lön.

Många hoppades att HFD skulle ändra praxis av hur styrelseledamöters arvoden ska beskattas. Besvikelsen blev stor när någon sådan ändring inte skedde i december, då det tidigare avgörandet, från juni 2017, överklagades.

”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening har det inte kommit fram något som skulle kunna medföra att en ändring av praxis framstår som angelägen. Det saknas således skäl att nu närmare överväga en ändring av det rättsläge som bekräftades av Högsta förvaltningsdomstolen så sent som genom 2017 års rättsfall”, heter det i domen.

Det innebär att ledamöter fortsättningsvis inte får fakturera för sina arvoden från sina företag, utan inkomsten ska tas upp som lön – utan möjlighet att göra avdrag för dator, telefon, lokal eller pension. Det var inget enigt domslut – flera domare var skiljaktiga.

Läs en längre artikel i kommande nummer av Professionellt Styrelsearbete.

Länk till domen HÄR

Störst konkursrisk i små och nya företag

Konkurs

Det är små och nystartade företag som löper störst risk att gå i konkurs. Andelen oseriösa bland dem som går i konkurs ökar. Det visar UC:s sammanställning.

UC har ställt samman sin konkursstatistik över förra året. Den visar bland annat att antalet konkurser 2019 låg på ungefär samma nivå som året innan, trots en inbromsande ekonomi. Liksom tidigare var det främst små och nystartade företag som det gick illa för:

• 70 procent av dem som gick i konkurs 2019 hade en omsättning på mindre än 5 miljoner kronor.

• 20 procent hade startats för mindre än tre år sedan.

UC märker också genom sitt speciella analysverktyg att de oseriösa bolagen utgör en ökande andel av konkurserna. Enligt UC:s expert Richard Damberg kan man genom verktyget upptäcka företag som redovisar motsägelsefulla eller orimliga data, och då dra slutsatsen att företrädarna försökt lura staten och/eller andra intressenter på pengar. 

Källa: UC

Hushållen börjar oroa sig

Hushåll

Dubbelt så många svenskar oroar sig för sin ekonomi jämfört med förra året. Det visar SEB Demoskop.

När Demoskop på SEB:s uppdrag frågade svenskarna om sin syn på sin egen ekonomi framöver, trodde 22 procent på sämre tider. Det är dubbelt så många som förra året. Men samtidigt räknade så många som var tredje med bättre ekonomi i år än förra året.

De som tror på sämre tider räknar med högre boendekostnader på grund av stigande ränta, de tror att inflation kan urholka deras köpkraft och de oroar sig för att bli sjuka.

De som har en ljusare syn på 2020 grundar sig på att de nog ändå får behålla jobbet, att räntorna kommer att fortsätta vara låga länge och att lågkonjunkturen inte ser ut att bli djup.

Generellt finns optimisterna bland de unga och pessimisterna bland pensionärerna.

Källa: Dagens Industri

Checklista för fem trender 2020

Checklista

Här är fem trender som väntas prägla styrelsearbetet under 2020, och förslag till checklista för styrelserna.

De fem trenderna kommer, enligt företaget Wisma Admincontrol, som har ställt samman listan, att bli allt viktigare för alla som arbetar i styrelser. De är:

1. Tekniska innovationer. Styrelsen bör ställa sig frågor som:

• Förstår vi möjligheterna och riskerna med exempelvis AI?

• Har vi internkontroll över robotar?

• Är våra investeringar i ny teknologi adekvata?

• Har våra medarbetare rätt kunskap?

• Har vi en strategi för att möta ny teknologi?

 

2. Klimatdebatten hårdnar. Styrelsen bör fråga sig:

• Är vi redo organisatoriskt och kunskapsmässigt för kraftig och snabb skärpning av hållbarhetskraven?

• Har vi överblick över pågående åtgärder?

• Är vi proaktiva eller reaktiva?

• Har vi kartlagt företagets miljö- och klimatrisker?

• Kan vi – som styrelse – visa hur vi tar ansvar för dessa frågor?

 

3. Mångfald blir viktigare. Styrelsen bör fråga sig:

     • Har vi förmågan att se bortom traditionella titlar som ordförande, vice ordförande, ledamot och vd?

     • Vilken tidigare erfarenhet ska vi kräva av nya ledamöter?

     • Arbetar vi aktivt för att värva kandidater under 50, kvinnor och personer med utländsk bakgrund?

     • Möter vi sociala och affärsmässiga utmaningar med ett tillräckligt vidsynt perspektiv?

     • Stöder den nuvarande styrelsen jämställdhet mellan könen?

 

4. Korrekt uppförande blir avgörande. Styrelsen bör fråga sig:

 • Har vi metoder för att utvärdera att styrelseledamöter följer företagets uppförandekod?

 • Har vi förmåga att föra ut denna kod i organisationen?

 • Behöver vi se över hur vi rekryterar till styrelsen?

 • Vet vi hur nuvarande styrelseledamöters etik uppfattas av omvärlden och investerare?

 •  Har vi behov av att radikalt förändra vår företagskultur, eller ska vi försöka implementera moderna standards i nuvarande kultur?

 

5. Effektivitet i styrelsearbetet.* Styrelsen bör fråga sig:

 • Arbetar styrelsen i dag på ett modernt sätt, eller på ett sätt som ger långsamt beslutsfattande?

 • Kan vi införa snabbare arbetsmetoder?

 • Har vi tillräcklig kunskap om företagets affärsmodell, framtida möjligheter och hot?

 • Finns den utrustning som behövs för att styrelsen ska kunna följa företagets utveckling digitalt?

 • Ger vi styrelsen möjlighet att följa företag och sköta sina åtaganden var som helst ifrån?

 

*Obs att listan är sammanställd av ett företag som erbjuder tekniska produkter som sägs underlätta styrelsearbete.  

Nationella partners: