Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Förening

Aktuellt januari 2021

Intervjun

Från börshaj till styrelsearbetare - det är en tänkbar väg för Andra Farhad  


Andra 
Farhad har gjort sig känd i affärspressen för att ha blivit miljonär på aktieplaceringar vid 21 års ålder och sedan startat plattformen Börshajen (borshajen.nu) för att dela med sig av sina lärdomar. Där finns, artiklar, poddar, föreläsningar med mer. I dag är hon 27, fortsätter tjäna pengar på egna affärer, och har fått flera förfrågningar om att ta plats i olika företagsstyrelser.  

–Det gjorde att jag anmälde mig till Rätt fokus hos StyrelseAkademien, och gick den i december. Jag ville ha en ordentlig utbildning som gav mig bra koll, och det fick jag, säger hon.  

Ändå kan Andra Farhad inte säga att hon blev överraskad av något hon lärde sig på utbildningen. Sin vana trogen hade hon läst på i förväg och kunde det mesta om jobbet och ansvaret. Men det ledde till att hon bättre kunde se vilket av uppdragsförslagen hon kommer att tacka ja till. Det gäller ju att kunna bidra med den kompetens som behövs i bolaget.  

Jag kan tillföra ett helt nytt perspektiv. Det jag är bra på är kommunikation, framför allt med min egen åldersgrupp. Jag ser ju att de flesta styrelser består av seniora personer med stor kunskap inom tunga ämnen som ekonomi och juridik. De behöver nog kompletteras med någon som kan kommunicera digitalt med olika målgrupper. Andra Farhad är uppvuxen med sociala medier, där hon rör sig som fisken i vattnet.  

–Jag är självlärd, och har en del erfarenhet. Till exempel har jag startat Börshajen med 0 kronor i budget. Den lever nu med hjälp av sponsorer och annonsörer. Jag har skapat stora event och fyllde Globen med 0 kronor i budget. Jag är bra på att hitta kreativa sätt att kommunicera på.  

Om hon blickar 10-15 år framåt tror Andra Farhad att de sociala medierna kommer att förändras, men definitivt bli kvar. Dagens influencers – som just nu är ifrågasatta – kommer att utvecklas och bli än viktigare för företagens marknadsföring, tror hon.  

Influencers kommer att göra mer än bara ta snygga bilder. Deras makt kommer att öka, inte bara inom konsumtion utan även inom politiken och samhällsdebatten, säger Andra Farhad. 

Varför funderar Andra Farhad på att tacka ja till styrelseuppdrag? –Jag känner många som har uppdrag, och de säger alltid att de lär sig massor. Det vill jag också göra.  

Andra Farhad beskriver sig själv som en extrovert person som älskar människor. Det hindrar inte att hon just nu ägnar en hel del tid åt en introvert uppgift: Hon skriver en bok. Den kommer nästa höst och handlar om hur man blir rik på aktieaffärer. Andra Farhad ser ingen anledning att hålla sådan kunskap för sig själv.  

 

Coronakrisen

Mångfald rustar för kriser 

Företag som satsar på mångfald har klarat coronapandemin bättre. Det visar en undersökning från Women Executive SearchUndersökningen visar också att kvinnliga ledare klarar distansledarskap bättre. 

Det är DI som redogör för undersökningen, som gjorts tillsammans med Rasmussen Analys. Den visar bland annat att 64 procent av svenska chefer tror att organisationer med stor mångfald klarar av att hantera samhällskriser och plötsliga förändringar bättre än heterogena organisationer. 

”I kriser har diversifierade ledningar betydligt större sannolikhet för ett bättre utfall då mångfald bidrar till innovativa och moderna lösningar. Det kan vi tydligt se i vår senaste undersökning där bolag som aktivt arbetat med mångfald har varit mer nöjda med omställningen i rådande situation”, säger Women Executive Searchs vd Liv Gorosch till DI. 

retag som arbetar aktivt för att nå större mångfald ser mer positivt  de långsiktiga effekterna av coronakrisen. 64 procent av de tillfrågade uppger att de tror att organisationen kommer att stärkas på lång sikt. Bland dem som saknar mångfaldsarbete är siffran 48 procent. 

I organisationer som uppger att de jobbar med att öka mångfalden uppger 73 procent att det har varit lätt att ställa om till ett distansledarskap under coronapandemin. I övriga organisationer uppger 41 procent att övergången var lätt. 

Undersökningen visar också att kvinnliga ledare har haft lättare än män att ställa om sitt ledarskap till distansarbete. Men 42 procent av kvinnliga ledare mansdominerade organisationer uppger att de behövt förändra sig själva för att passa in i organisationen. 

Liv Gorosch konstaterar att det är framför allt tre förändringar som kvinnliga chefer känner att de behöver göra. 

Kvinnliga chefer anser att de behöver anpassa sin kommunikation, tona ned sin egen kompetens och hänga med den existerande jargongen för att passa in”, säger hon. 

Källa: DI 

 

Konjunktur

Så går det för Sverige 

Överlag är de svenska prognosmakarna optimistiska om Sveriges ekonomi 2021. I snitt spår de att BNP stiger med 3,1 procent. Pessimismen gäller arbetslösheten.  

Nyhetsbyrån Direkt publicerar regelbundet de konjunkturprognoser som utförs på de stora bankerna, LO, KI, regeringen, Riksbanken med fler. Trots att pandemin inte tycks vika undan har de flesta en relativt positiv syn på Sveriges BNP-tillväxt under året. Mest optimistisk är Nordeas chefekonom Annika Winsth, som tror på en uppgång på 3,8 procent för helåret. Mest pessimistiskt är LO, som tror att tillväxten stannar på 2,4 procent.  

OECD:s ekonomer tror på en uppgång på 3,3 procent, vilket är mer än regeringens prognos som ligger på 3,0. Riksbanken ligger nästan i linje med LO, 2,6 procent.  

När det gäller arbetslösheten är tonläget inte lika positivt. Där ligger snittprognosen på 8,8 procent. OECD, Svenskt Näringsliv, Konjunkturinstitutet och regeringen lägger sig högre – på 9,0 procent och Riksbanken är mest pessimistiskt. Deras ekonomer tror att arbetslösheten når ända till 9,4 procent 2021.   

I snitt tror prognosmakarna att BNP stiger ytterligare 2022, med 3,7 procent medan arbetslösheten kan falla tillbaka till 7,9 procent.  

HUI finns inte med i tabellen, men enligt Dagens Industri spår organisationen en försäljningsökning i detaljhandeln på 2,5 procent under 2021.  

Källa: Nyhetsbyrån Direkt 

Länk till tabellen

 

Skatter

Bara större bolag omfattas av taxonomin 

Det är enbart noterade bolag med över 500 anställda som omfattas av EU-taxonomin. Tidigare uppgifter om 250 anställda är fel.  

Uppgifter om att alla svenska noterade bolag med över 250 anställda omfattas av EU-taxonomin har spritts. Men det är fel. Över 500 anställda ska det vara, och det bekräftas av finansmarknadsminister Per Bolund.  

EU:s taxonomi trädde i kraft den 1 juli 2020. Den innebär ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter inom EU. Tanken är att göra en förflyttning av kapital till vad som klassificeras som ”grönt”. Taxonomin skapar jämförbarhet mellan vad som är hållbart och inte hållbart ur miljösynpunkt.  

För att en investering eller finansiell produkt ska klassificeras som hållbar i enlighet med taxonomin ska den: 

  • Ge ett väsentligt bidrag till ett av de definierade miljömålen i taxonomin. 

  • Inte ha någon negativ påverkan inom de övriga miljömålen. 

  • Uppfylla minimikrav inom hållbarhet. 

I praktiken betyder det att företag som omfattas måste bedöma hur miljömässigt hållbar verksamheten är. Hade gränsen för vilka som omfattas legat på 250 anställdahade 1 700 bolag svenska berörts av de nya direktiven. Nu rör det sig endast om ett hundratal företag. 

Källa: KPMG, DI 

Nationella partners: