Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Förening

Aktuellt mars 2021

Coronakrisen

Omställningsstödet stärks för små företag 

Förstärkningen innebär att företag som tappat en stor del av sin omsättning under perioderna november-december och januari-februari, kommer att kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet. Stödet på den förstärka nivån kan användas av små företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år. Regeringen har även föreslagit att omställningsstödet ska förlängas för mars och april.  

EU-kommissionen har godkänt förlängningen av stödet till och med februari 2021. För att anpassas till EU:s statsstödsregler kommer beräkningen av stödet att förändras något samtidigt som maxbeloppet höjs till 97 Mkr för hela perioden. De nya reglerna trädde i kraft den 25 februari. Ansökningstiden för stödet pågår till 30 april 2021. 

Företag som inte kan driva sin verksamhet till följd av eventuell nedstängning på grund av den nya pandemilagen och då tappat minst 30 procent av sin omsättning, ska också kunna få ekonomiskt stöd. Nedstängningsstödet innebär att företag som har tappat all sin omsättning under en period ska kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 Mkr per företag och månad. Det nya stödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet, där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till.  

Det nya stödet gäller under den tid som pandemilagen är i kraft. 

Källa: KPMG, Skatteverket

 

Skatter

Tjänstebilen blir dyrare 

En av förändringarna är att schablonberäkningen ändras så att det inte längre ska vara förmånligare att ha tjänstebil i stället för lön. Justeringen sker 1 juli 2021. Enligt Skatteverkets beräkningar innebär det att en bil vars förmånsgrundande pris är 350 000 kr, kommer att få en höjning av förmånsvärdet med hela 34 procent, vilket ger drygt 9 000 kr mer i skatt vid en marginalskatt på 52,2 procent. Men förslaget gäller bara bilmodeller som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2021 eller senare. Den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar kommer att upphöra.  

Den 1 april införs ändringar i bonus-malusreglernaBonusdelen för nollutsläppsbilar höjs med 10 000 kronor till 70 000 kronor, men för de flesta laddhybrider sänks bonus med 8 000-10 000 kronor. Gränsen för när malus tas ut på bensin- och dieseldrivna lätta fordon sänks samtidigt som malus i kronor höjs. Ännu en nyhet är att den som har fått bonus ska bli återbetalningsskyldig om bilen avregistreras, det vill säga exporteras, inom fem år från köptillfället. 

Källa: Företagarna 

 

Skatter

Områden som skattegranskas extra  

Varje år väljer Skatteverket ut vissa branscher och områden som prioriteras vid kontroller under året. Syftet är att minska fel och fusk. Till följd av pandemin ökade uthyrningen av privatbostäder och allt fler hyrde ut fritidsboenden under 2020. Skatteverket menar att mycket pekar mot att hyrorna även varit högre än tidigare på grund av att fler semestrade i Sverige än normalt. Skatteverket har tidigare gjort extra satsningar inom detta område som visar att det finns stor risk för oredovisade hyresinkomster. 

Även e-handeln exploderade under 2020 och Skatteverket hänvisar till branschstatistik som visar att svenskarna handlade för cirka 100 miljarder mer under 2020 jämfört med 2019. Det är en ökning med 33 procent. Granskningen riktas mot mindre och medelstora företag med webbshoppar och särskilt de företag som säljer till kunder utomlands. Skatteverket kommer främst att leta efter oredovisade inkomster både vad gäller intäkter och moms. 

Reglerna för rutavdrag utvidgades vid årsskiftet och Skatteverket kommer därför att kontrollera avdragen extra noga i år. 

De tidigare stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon har från och med 1 januari 2021 ersatts av skattereduktion som görs direkt på kundfakturan. För att få skattereduktionen ska arbetet utföras och betalas under 2021.  

Källa: Pwc, Tax matters 

Nationella partners: