Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Aktuellt januari 2019

Förbered för brexit nu

London

Alla företag som handlar med Storbritannien måste förbereda sig för hård brexit, råder PwC.

Efter det brittiska parlamentets nej till utträdesavtalet med EU har risken ökat kraftigt för en hård brexit. Visst finns det fortfarande en chans att hela frågan tar en annan vändning och britterna blir kvar. Men PwC råder i sitt nyhetsbrev Tax Matters alla företag som handlar med Storbritannien ett förbereda sig för ett utträde utan avtal med EU. I så fall kommer Storbritannien att ligga utanför EU:s tullunion efter den 29 mars. För att handeln ska kunna fortsätta måste då tullsatser anpassas efter frihandelsavtalet med WTO.

Här är PwC:s checklista för berörda svenska företag:

• Hur ser ditt företags brexit plan ut? Vem ska göra vad och när?

• Vem ska bära kostnaderna för högre tullar och ökad administration? Hur är avtalen med leverantörer och kunder utformade?

• Vilka systemuppdateringar behövs för att företag ska kunna fullgöra sina rapporteringsskyldigheter?

Läs mer på PwC:s skatteblogg - Brexit – åtgärder nödvändiga! 

 

divider   

”Ledamöter måste få bättre betalt”

AMF-chefen Anders Oscarsson vill att styrelseledamöter ska få bättre betalt. Det säger han till di.se i en intervju.

I valberedningsarbetet inför årets stämmosäsong slår Anders Oscarsson fast att det blivit svårare att hitta kompetenta styrelseledamöter.

- Mitt mål är att det ska bli attraktivare att sitta i styrelser. Då kan flera se styrelsearbete som en alternativ karriär eller vara beredda att lägga sin fritid på ett styrelseuppdrag för att det är roligt och ersättningen är bra, säger han.

Anders Oscarsson anser dock att även andra förändringar behöver genomföras. Ett generellt problem är att villkoren för styrelseledamöter är utformade på ett sätt så de snarast passar ekonomiskt oberoende före detta direktörer och inte personer i karriären som försörjer sig på styrelseuppdrag.

- När man sätter sig i en styrelse får man oftast arvodet ett år i efterskott. Fler bolag bör överväga att göra utbetalningar månads- eller kvartalsvis. Personer som inte är ekonomiskt oberoende utan försörjer sig på styrelsearbete behöver löpande ersättningar, säger Anders Oscarsson.

Källa: di.se

 

 

divider    

Kvinnor anställer allt fler

Kvinnor med utländsk bakgrund skapar allt fler jobb. Det framgår av en rapport från Tillväxtverket och SCB.

Anställda i företag som leds av har kvinnor ökat från 340 000 år 2006 till 608 000 personer år 2016. Det motsvarar en ökning med 79 procent. Motsvarande ökning av antalet anställda i företag som leds av män är bara 7 procent, enligt rapporten.

Ökningen av antalet anställda i företag som leds av kvinnor är alltså betydligt större än i företag som leds av män. År 2016 var det 106 000 personer som arbetade i ett företag som leds av en kvinna med utländsk bakgrund, vilket är en ökning med 165 procent jämfört med år 2006.

Skillnaderna i ökningen i antalet anställda i företag som leds av kvinnor med utländsk bakgrund skiljer sig mycket mellan länen. I Västernorrlands län har antalet anställda i företag som leds av kvinnor med utländsk bakgrund ökat med nästan 600 procent sedan 2006. I Gävleborgs län är motsvarande siffra 456 procent och i Västra Götaland 238 procent.

Under samma period minskade antalet personer som var anställda av en man med svensk bakgrund i flera län. Exempelvis i Blekinge län (-12 procent) och Västernorrlands län (-10 procent).

I riket som helhet ökade antalet anställda av en man med svensk bakgrund med 3 procent mellan 2006 och 2016. Motsvarande siffra för företag som leds av män med utländsk bakgrund var 46 procent.

Länk till rapporten

Källa: Tillväxtverket

 

 

divider     

Ny lag om entreprenörsansvar

En ny lag om lönefordringar har trätt i kraft, som påverkar byggsektorn. Det skriver tidningen Ackordscentralen.

Den nya lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar innebär att en arbetstagare i en bygg- eller anläggningsentreprenad, men som inte har fått ut sin lön, kan kräva löneutbetalning från arbetsgivarens uppdragsgivare. Om inte heller uppdragsgivaren betalar, kan arbetstagaren gå vidare till huvudentreprenören.

Syftet med lagen är att förhindra osund konkurrens i byggsektorn, genom att entreprenörer högre upp i kedjan har incitament att kontrollera sina underentreprenörer.

Länk till texten här 

Källa: Ackordscentralen

Nationella partners: