Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening


Medlemsförmån – vår digitala experttjänst Styrelsehjälpen

Styrelsehjälpen är en kostnadsfri digital tjänst där du får svar på dina styrelserelaterade frågor. Tjänsten täcker ett antal specifika områden där Styrelseakademien är länken mellan dig som medlem och våra partners och experter. 

Tjänsten täcker följande områden

 • Styrelseansvar
 • Konkurs- och obeståndsfrågor
 • Styrelse- och vd-ansvarsförsäkringsfrågor
 • Styrelsearvodering
 • Beskattning av styrelsearvoden
 • GDPR
 • Ägarstyrning och ägardirektiv
 • Förvärvs-, försäljnings- och förvärvsutredning (M&D och DD)
 • Frågor om internationell bolagsstyrning
 • Styrelsens arbete med hållbarhet
 • Företagskultur (Metoo, mångfald etc.)
 • Styrelsens psykologi och gruppdynamik
 • Styrelserekrytering och vägledning i processen
 • Risk och riskhantering
 • Digitalisering ur ett strategiskt perspektiv
 • Cybersäkerhet och verktyg för regelefterlevnad
 • Hållbar digitalisering
 • Livslångt lärande och kompetensutveckling
 • Övrig fråga

Obs! För att kunna ställa din fråga behöver du logga in med lösenordet till ditt medlemskap.
Här ställer du din fråga

Nationella partners: