Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Våra utbildningar

Här kan du läsa mer om våra olika utbildningar.

Rätt fokus i styrelsearbetet SME
Rätt fokus i styrelsearbetet kommunala bolag
Effective company directorship
H
ur profilerar jag mig för styrelseuppdrag?
Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv
Hur kommer jag igång med digitaliseringsarbetet?
Styrelseutbildning för ideella organisationer
Finansiell strategi för styrelseledamöter

Utbildningstrappa


> Läs mer om våra olika utbildningsnivåer


Grundnivå


Rätt fokus i styrelsearbetet - SME

Vår grundläggande certifieringsutbildning "Rätt fokus i styrelsearbetet" är en allmänbildande utbildning som de flesta med intresse för styrelsearbete och bolagsstyrning har glädje av. I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. Du kan välja två heldagar alternativt fyra halvdagar online.
Pris: 15 900 kr (medlemmar 13 900 kr) exkl. moms. 

Effective Company Directorship  

This certificate training course takes aim at those of you who look to get a comprehensive understanding of corporate governance in Sweden. You may complete your training with an examination, to receive StyrelseAkademien’s certificate in Effective Company Directorship.
Price: 15 900 kr (members 13 900 kr) exkl. VAT. 

 

 Fortsättningsnivå

 
Ökat fokus 

Ökat fokus i styrelsearbetet är en kursserie bestående av fristående endagarskurser inom särskilt viktiga och styrelserelevanta fördjupningsområden som bidrar till att utveckla ditt bolag på lång sikt. Strategi för styrelsearbete, ordföranderollen samt ekonomi är några av de ämnen du kan fördjupa dig i på denna nivå.
Pris: 7 900 kr (medlemmar 5 900 kr) exkl. moms. 

Påbyggnadsutbildning för noterade bolag

Detta är en påbyggnadskurs som du kan gå efter att ha slutfört vår certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) och ger dig den kunskap som en styrelseledamot i ett noterat bolag förväntas ha. I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot i noterade bolag. 
Pris: 7 900 kr (medlemmar 6 900 kr) exkl. moms. 

Fördjupningsnivå

Fördjupningskurser

Ett antal kortare kurser på 3,5 timme i specialämnen som berör ägare och styrelser. Ägarstyrning och ägardirektiv i ägarledda företag, cybersäkerhet ur ett styrelseperspektiv, hållbara affärer - minimera risk och höj lönsamheten och styrelsens sammansättning och styrelserekrytering är några av de fördjupningskurser vi erbjuder.
Pris: 3 900 kr (medlemmar 2 900 kr) exkl. moms. 

Avancerad nivå

Master fokus: Ordföranderollen

Nå din fulla potential som ordförande. Gå en högre styrelseutbildning med fokus på det praktiska arbetet och dess utmaningar i ordförandeskapet.

 

Skräddarsydd utbildning

Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning för hela styrelsen? För mer information, referenser och offert klicka här. 

 

 

 

 

BOKA EN STYRELSEUTBILDNING HOS SVERIGES LEDANDE STYRELSEUTBILDARE

Våra populära utbildningar med erfarna lärare bidrar till ökad kompetens i styrelserummet! Vi har 98% nöjda deltagare. Vi erbjuder flera utbildningstillfällen för dig som vill utvecklas inom styrelsearbete.

Hos oss kan du planera din personliga kunskapsresa i bolagsstyrning och styrelsearbete. Vi rustar dig som styrelseledamot och ägare för ett värdeskapande styrelsearbete och hjälper dig att göra skillnad i styrelserummet. Vi utbildar styrelseledamöter och ägare inom värdeskapande styrelsearbete och hjälper dig att göra skillnad i styrelserummet. Det spelar ingen roll om du siktar på ditt första styrelseuppdrag, befinner dig mitt i styrelsekarriären eller redan har nått toppen; vi erbjuder kvalitetssäkrade styrelseutbildningar för samtliga nivåer och för alla typer av företag – från små och medelstora till noterade och kommunala liksom statliga. 

Till hösten öppnar vi återigen upp för fysiska utbildningsträffar men kommer även fortsatt att erbjuda ett antal utbildningar online. Givetvis följer vi myndigheternas anvisningar noga och reserverar oss för att med kort varsel kan komma att ändra vissa utbildningstillfällen.

För mer information om våra utbildningar kontakta Camilla Åkerhielm, utbildningsansvarig, tel. 08–400 250 10 eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se 

 

Kalender 2021

September

15 Finansiell strategi för styrelseledamöter | 6 tillfällen online | Anmäl dig
16 Rätt fokus i styrelsearbetet SME | 4 halvdagar online | Anmäl dig
20
Rätt fokus i styrelsearbetet SME | 2 heldagar | FULLBOKAD
23
Hur profilerar jag mig för styrelseuppdrag? | 1 halvdag | Anmäl dig
27 
Fördjupningskurs: Cybersäkerhet ur ett styrelseperspektiv | 1 halvdag online | Anmäl dig
28 Styrelseutbildning för ideella organisationer | 2 tillfällen online | Anmäl dig

Oktober  

  4 Rätt fokus i styrelsearbetet SME | 2 heldagar | FULLBOKAD
13 Ökat fokus: Ekonomi | 1 heldag | Anmäl dig
15 
Rätt fokus i styrelsearbetet SME | 2 heldagar | Anmäl dig
18 Rätt fokus i styrelsearbetet SME | 4 halvdagar online | Anmäl dig
25 Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv | 1 heldag | Anmäl dig

November  

  8 Rätt fokus i styrelsearbetet SME | 2 heldagar | Anmäl dig
  8 Värdeskapande ägarstyrning och styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag | 2 heldagar | Anmäl dig
15 Styrelseledamot i noterade bolag | 2 halvdagar hybridformat | FULLBOKAD
16
Ökat fokus: Ordföranderollen | 1 heldag | Anmäl dig
19 Rätt fokus i styrelsearbetet SME | 2 heldagar | Anmäl dig
22 Hur profilerar jag mig för styrelseuppdrag? | 1 halvdag | Anmäl dig
29 Rätt fokus i styrelsearbetet SME | 2 heldagar | Anmäl dig

December  

  3 Rätt fokus i styrelsearbetet SME | 2 heldagar | Anmäl dig

 

  

Nationella partners: