Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig i första hand till ägare, styrelse och vd/ledning i ägarledda aktiebolag, affärsdrivande offentligt ägda aktiebolag, ekonomiska föreningar samt ideella verksamheter som bedriver så kallad affärsdrivande verksamhet, till exempel skolor. Utbildningen vänders sig även till dig som arbetar som rådgivare gentemot denna grupps verksamheter.

PLATS
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90.

DATUM
Måndag den 10 oktober 2022 Kl. 08.30-17.00.

LÄRARE
Satish Sen och Roland Dansell.

KOSTNAD
10 900 kr (exkl moms), medlemspris 9 900 kr (exkl moms).

ANMÄL DIG HÄR

Anmälan är bindande. Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset.

För mer information om utbildningen kontakta Camilla Åkerhielm 
tel. 08-400 250 10 eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan. Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på stockholm@styrelseakademien.se

Förening

riskhantering
Nyhet! Utbildning - Styrelsens arbete med aktiv riskhantering

Styrelsens arbete med att säkerställa att företaget har en aktiv riskhantering har traditionellt inte prioriterats utom i de så kallade reglerade branscherna där detta ansvar har tydliggjorts. Efter en mycket lång högkonjunktur blev många företag och organisationer varse om betydelsen av detta arbete på grund av pandemin som härjat i världen sedan mars 2020.

Upplägget består av en blandning av:

  • Föreläsning
  • Verktyg
  • Case
  • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
  • Möjlighet att lyfta fram egna erfarenheter

Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna omsätta nyvunna lärdomar redan
vid nästa ledningsgrupps- eller styrelsemöte.

Moment i kursinnehållet

  1. Vad omfattar aktiv riskhantering?
  2. Det förebyggande arbetet
  3. När risken inträffar och ska hanteras
  4. Den lärande organisationen – hur använder vi erfarenheterna?

För att du som deltar ska få optimal nytta av utbildningen kommer du att få kurslitteratur och läsanvisningar i förväg som du förutsätts ha tillgodogjort dig innan kurstillfället.

Under utbildningen tar vi bland annat upp vad en aktiv riskhantering omfattar, hur en överlevnadsplan förmedlas samt kriskommunikation. 

I kursmaterialet ingår det material som används under utbildningen i form av powerpoint- och pdf-presentationer. I materialet finns ett antal så kallade case studies baserade på typföretagen i boken Styrelsefällor som deltagarna får arbeta med i korta intensiva grupparbeten.

satish
Satish Sen har de senaste tio åren både utvecklat styrelseutbildningar för grundläggande, högre nivå samt fördjupningar i strategiarbetet, styrelserekryteringar samt ordföranderollen. Han har även undervisat/föreläst i samma ämne hos bland andra Styrelseakademien och Grant Thornton. 

Förutom egna styrelseuppdrag har Satish de senaste tio åren även hjälpt ägare och styrelse med frågor kring bolagsstyrning såsom ägardirektiv, ägarkonflikter, styrelseutvärderingar och rekrytering till styrelsen. Tillsammans med Roland Dansell har han skrivit ett antal böcker i ämnet styrelsearbete.

Roland
Roland Dansell är certifierad affärsrådgivare med inriktning mot ägar- och styrelsefrågor. Han har varit ansvarig för Grant Thorntons styrelseseminarieserier, som under de senaste tio åren har haft över 4 000 deltagare. Han har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och även under en period som aktiv styrelseledamot i ägarledda företag. Idag har Roland ett antal styrelseuppdrag och utbildar i frågor som styrelsearbete, ägarstyrning och framgångsrikt ägarskifte.

Nationella partners: