Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

PLATS
Online, via digital utbildningsplattform. Du behöver ha dator eller surfplatta med kamera och en rimligt snabb internetuppkoppling.

KOSTNAD
3 900 kr (exkl moms), Medlemspris 2 900 kr (exkl moms).

FÖR VEM
Utbildningen vänder sig både till dig som har ett styrelseuppdrag i en ideell organisation idag och till dig som går i tankarna på ett sådant uppdrag. Utbildningen passar också bra för dig som har erfarenhet av styrelsearbete i bolag eller offentlig sektor, men också har styrelseuppdrag i en ideell organisation. Vi diskuterar de viktigaste skillnaderna mellan styrelsearbete inom den ideella sektorn och andra samhällssektorer.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

Se aktuella datum här

Anmälan är bindande. Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt det lägre utbildningspriset.

För mer information om utbildningen kontakta Camilla Åkerhielm 
tel. 08-400 250 10 eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan. Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på stockholm@styrelseakademien.se

Förening

ideella föreningar

Digital styrelseutbildning för ideella organisationer

I en ideell organisation, oavsett om det är en förening, ett trossamfund eller en stiftelse, är det styrelsen som har det yttersta ansvaret för att styra mot ändamålet, hålla engagemanget brinnande, balansera olika intressen och intressenter och samtidigt ha ansvar för resurser och ekonomi.

Styrelsearbetet är ofta krävande och utförs ofta på ideell basis. Styrelseakademien har tagit fram den här digitala utbildningen för att ge dig grundläggande kunskaper och verktyg för arbetet i en ideell organisation. Utbildningen är också upplagd så att du får tillfälle att interagera med ledamöter från andra ideella organisationer och bygga nätverk och erfarenheter tillsammans med dem.

Utbildningen syftar både till att du ska få ut mer av ditt engagemang och att du ska få verktyg som kan bidra till utveckla den ideella organisation du är engagerad i.

Vi vänder oss till alla som är engagerade i en ideell organisations styrelse, fokus i utbildningen ligger på föreningar, trossamfund och stiftelser som har en eller flera anställda medarbetare. Kunskaperna du får är generellt tillämpbara på t.ex. idrott, intresseorganisationer, trossamfund, företagarföreningar, organisationer inom det sociala området mm.

Innehåll

Styrelsens ansvar

 • Det lagstadgade ansvaret i en ideell förening
 • Det lagstadgade ansvaret i ett registrerat trossamfund
 • Det lagstadgade ansvaret i en stiftelse
 • Det lagstadgade ansvaret som företrädare för en juridisk person
  • Ansvar för skatter och avgifter
  • Arbetsgivaransvar
  • Ansvar i förhållande till finansiärer
  • Övrigt ansvar
 • Styrelsens moraliska ansvar i förhållande till medlemmar, ändamål, målgrupper och
 • Finansiärer

Styrelsens styrning

 • Strategier i en ideell organisation
 • Styra resurser för en effektiv verksamhet
 • Hur ta hänsyn till krav på legitimitet
 • Finansieringsstrategier - styrelsen ansvar för organisationens resurser
 • Strategier för ideella och anställda medarbetare

Styrelsens ledning

 • Styrelsens förhållande till chefstjänsteman
 • Styrelsens organisering för ledning
  • Ordförandens roll
  • Utskott, arbetsgrupper och annan organisering
 • Styrelsens förhållande till medlemmar, medlemsorganisationer och andra

Styrelsens kontroll

 • Styrelsens riskhantering
 • Kontroll av ekonomi och finansiella resurser
 • Kontroll av kommunikation och varumärke

Under utbildningen varvar vi föreläsande avsnitt med diskussioner med de andra deltagarna. På så sätt får du möjlighet att utöver lärarens kunskaper, ta del av övriga deltagares erfarenheter.

Nationella partners: