Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Utbildningstrappa

UTbildningsnivåer

StyrelseAkademiens utbildningar är uppdelade i olika nivåer, från grundläggande certifieringsutbildningar till högre styrelseutbildningar. I mitten finner du fristående kurser med viktiga fördjupningsområden. Här kan du se vilka utbildningar vi erbjuder under våren 2021 under respektive nivå.

Grundnivå

Certifieringsutbildning för dig som vill lära dig grunderna i styrelsearbetet. 

 • Rätt fokus i styrelsearbetet SME, certifieringsutbildning
 • Rätt fokus i styrelsearbetet - kommunala bolag, certifieringsutbildning
 • Effective company directorship, certificate training course
 • Hur profilerar jag mig för styrelseuppdrag?

Fortsättningsnivå

Fortsättningsutbildningar för dig som vill lära dig mer och har grundläggande styrelsekunskaper.

 • Ökat fokus: Strategi för styrelsearbete
 • Ökat fokus: Ekonomi
 • Ökat fokus: Ordföranderollen
 • Påbyggnadsutbildning för noterade bolag

Fördjupningsnivå

Fördjupningskurser för dig som vill fördjupa din styrelsekompetens i specifika ämnen.

 • Fördjupningskurs: Ägarstyrning och ägardirektiv i ägarledda företag
 • Fördjupningskurs: Cybersäkerhet ur ett styrelseperspektiv 
 • Fördjupningskurs: Hållbara affärer - minimera risk och höj lönsamheten
 • Fördjupningskurs: Styrelsens sammansättning och styrelserekrytering

Avancerad nivå

Högre styrelseutbildning för dig som har grundläggande styrelsekunskaper och vill ta ditt styrelsearbete till nästa nivå.

 • Master fokus: Ordföranderollen
 • Finansiell strategi för styrelseledamöter

Övriga utbildningar

 • Värdeskapande ägarstyrning och styrelsearbete i onoterade tillväxtbolag
 • LinkedIn-utbildning för dig som vill bygga ett professionellt styrelsevarumärke.
 • Digital styrelseutbildning för ideella organisationer
 • Hur kommer jag igång med digitaliseringsarbetet?


Skräddarsydd och anpassad utbildning

Våra skräddarsydda styrelseutbildningar omfattar en halvdag till två dagar och riktar sig till olika typer av företag, organisationer och kommunalt ägda bolag. Ni kommer att få möjlighet att lyfta egna bransch- och bolagsspecifika frågor och dessutom få konkreta tips om, och insikter och vägledning i, hur styrelsen och dess arbete bör struktureras på bästa sätt. Ni bestämmer själva tid och plats för utbildningen, som genomförs under ledning av våra ackrediterade lärare. 

Intresserad av en skräddarsydd utbildning för hela styrelsen? För mer information, referenser och offert klicka här. 

Nationella partners: