Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kriterierna för nominering av (ägarledda) företag till priset "Årets Styrelse i Halmstad":

  • Skall vara ett aktiebolag. *Skall ha sätet i Halmstad.

  • Skall ha minst en extern ledamot och/eller ordförande.

  • Skall ha ägare som sett till att företaget har en aktiv fritt arbetande styrelse.

  • Styrelsen skall uppvisa för företaget avgörande insatser, som under den senaste 2-3 gjort verklig skillnad. Både sanering och tillväxt är meriterande, liksom andra åtgärder som stärkt bolaget, t ex organisationsförändringar och strukturåtgärder. 

  • Styrelsens kvalitet och utmärkande drag såsom att Styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga instruktioner som hålls fortlöpande uppdaterade. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens arbete utvärderas och följs upp.

Förening

18/12:Priset  "Årets Styrelse Halmstad" gick i år till Hembergs Trädgårdsprodukter AB .

 

Halmstads, och Sveriges, välstånd är beroende av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Styrelsens roll i företagen har kommit att bli allt mer betydelsefull.  Därför vill vi med detta pris skapa uppmärksamhet på och inspirera andra företag och ägare att utveckla sitt företag tillsammans med en aktiv styrelse. Årets Styrelse i Halmstad kommun syftar till att visa upp goda exempel på hur man kan arbeta aktivt med sitt styrelsearbete för att säkra företagets framtid och skapa hållbar tillväxt, både för det egna företaget men också för ett växande Halmstad.

Motiveringen till Årets Styrelse 2020 lyder:

Ägarna till företaget har länge verkat aktivt genom sin styrelse, och kunde tack vare sitt insiktsfulla arbete att rekrytera extern kompetens tidigt i företagets historia, rädda ett företag med 85-årig tradition och återsäkra företagets framtid med en hållbar och lönsam tillväxt och utveckling. Man har genom den tidiga styrelserekryteringen skapat den kontinuitet som var viktig för att företaget återtagit sin plats som ett sunt tillväxtbolag som är en del av det som skapar ett hållbart näringsliv i Halmstad.

Och vinnarna är:

Hembergs Trägårdsprodukter med ägarna: Magnus Eriksson, Lennart Rauséus, Henrik Petersson samt Boris Lennerhov, men med en särskild eloge till Claes-Göran Eriksson, som under sin tid initierade det styrelsearbetet i företaget  och kanske gjorde en av sina viktigaste rekryteringar – till styrelsen!

GRATTIS! Och stort tack för det arbete ni gör. Ni är goda förebilder i näringslivet. Fortsätt så!!! 

 

Nationella partners: