Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Skräddarsydda styrelseutbildningar

Våra utbildningar hålls av kompetenta, engagerade lärare och upplägget görs i samråd med beställaren.

Utbildningarna innehåller alltid:
● Förstudie och behovsanalys
● Kartläggning av nuläget och företagets förväntningar
● Målgruppsorienterat utbildningsupplägg
● Utvärdering och uppföljning
● Dokumentation

För mer information och offert kontakta utbildningsansvarig Anita A'son-Strandahl på 070-20 44 733 eller via e-post halland@styrelseakademien.se.

RÄTT FOKUS för din styrelse

Inte säker på var ni ska börja? Vi erbjuder hela er styrelse, upp till 20 personer, vår grundläggande certifieringsutbildning "Rätt fokus i styrelsearbetet". Utbildningen har ett högt meritvärde och kan beställas för alla typer av företag, vare sig de är stora eller medelstora, noterade bolag, ideella organisationer eller kommunalt ägda bolag.
Läs mer

Förening

Skräddarsydda utbildningar
Vill ni lägga en gemensam plattform för ert framtida styrelsearbete och genomföra utbildningen på hemmaplan?

Alla våra utbildningar kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Ni kommer att få möjlighet att lyfta egna bransch- och bolagsspecifika frågor och dessutom få konkreta tips om, och insikter och vägledning i, hur styrelsen och dess arbete bör struktureras på bästa sätt. Ni bestämmer själva tid och plats för utbildningen, som genomförs under ledning av våra ackrediterade lärare. Utbildningsmaterialet är framtaget av StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen inom bolagsstyrning.

Våra skräddarsydda styrelseutbildningar omfattar en halvdag till två dagar och riktar sig till olika typer av företag, organisationer och kommunalt ägda bolag. Primärt vänder sig våra utbildningar till styrelseledamöter, ägare, ledningsgrupper och valberedningar. Men självklart kan även ekonomichefer, rådgivare, jurister och andra specialister ha nytta av att fördjupa sina styrelsekunskaper för att tillföra värde till verksamheten. Ett urval presenteras på följande sidor. Vill ni göra specifika anpassningar är detta givetvis möjligt.

Några av våra tidigare kunder:

"Det bästa var kunskapen som vår lärare förmedlade, i kombination med specialanpassningen till vår styrelse. Verkliga exempel diskuterades öppet med läraren som ett oberoende bollplank och hjälpte oss att komma vidare."

Niclas Spång ordförande, Svenska Mäklarhuset

"Utbildningen gav oss som nästa generation i släktbolaget möjlighet att lära känna varandras drivkrafter, förstå hur vi  kan bli mer effektiva samt bättre kravställare både som styrelse och ägare."

Elias Wästberg, tidigare deltagare

"En specialanpassad utbildning med representanter från elva olika styrelser är inte lätt att få ihop, men ni lyckades alldeles utomordentligt. En fantastisk lärare som verkligen anpassade utbildningen efter våra behov. Ni har fått oss att höja nivån på vårt styrelsearbete i hela landet, tack!"

Jan Zetterström, Säljarnas Riksförbund

Nationella partners: