Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Så går du från Ägarlett till Ägarstyrt.

 

Den här serien syftar till att inspirera företag, ägare och företagsledare att komma igång med eller att utveckla sitt styrelsearbete. Här kommer du att få tips och erfarenheter från andra företagare som lyckats, men också ta del av misstag som du skall slippa göra om. Du kommer också att delges en mängd verktyg för att komma vidare på ett bra sätt.

Vi kör serien online kl 16.00-17.00, dvs strax  före stängning. Allt för att du skall få tid till den fritid du är värd, men också för att vi inte skall inkräkta för mycket på din viktiga arbetstid. 

Kommande online-seminarier i serien, kl 16.00-17.00:

#2 On 2021-05-26: FÄgare, VD, styrelsen: Nycklarna och verktygen till att skapa optimal ledning och styrning. Boka din plats här.

#3 On 2021-06-16: Ledningen, ägarna och styrningen med strategisk uppskalning och kontroll.

#4 On 2021-08-25: Ledningen, ägarna och styrningen i mötet mellan gammal traditionsbunden bransch och nya affärsmodeller.

#5 On 2021-09-22: Att växa genom förvärv vs att enbart växa organiskt.

#6 On 2021-10-27: Att skala upp affärerna med världen som marknad.

#7 On 2021-11-24: När krisen slår till och konkursen eller nedläggning kan stå för dörren.

#8 On 2021-12-15: Värdeskapande och Hållbarhet.

De gäster och företagsledare du kommer att få ta del av vid respektive avsnitt kommer att publiceras efter hand.

Deltagarkostnad: Kostnadsfritt.

Förening

Avsnitt #2: 

Så går du från Ägarlett till Ägarstyrt med ett extra fokus på ägarledda företag med nära familjerelationer.

Årets Styrelse 2019 DH SolutionsÅrets Styrelse 2020 Taiga

På den första bilden ser vi ägarna till DH Solutions, Helena, Per, Pål och Sven Eriksson. På den andra Ann och Jonas Rydholm, ägare av Taiga AB. Gemensamt för de båda ägarfamiljerna är att de erhållit priset "Årets Styrelse"  för att de är goda exempel på hur man genom kvalitativt styrelsearbete och tillsättande av extern styrelsekompetens  arbetar aktivt genom sina styrelser för att säkra företagens framtid och för att man därmed skapar hållbar tillväxt inte bara för dem utan även för hela vår region.

Vi kommer att träffa representanter från DH Solutions

IT-pionjär som bildades redan 1972. Idag ägs företaget av grundaren, Sven Eriksson och hans tre barn Helena, Per och Pål Eriksson. Alla tre syskonen är aktiva i företaget. Den ene som VD, den andre som försäljningschef och den tredje som styrelseledamot.  Man har drivit företaget mycket framgångsrikt genom åren, och har dessutom hunnit med en avknoppning och bildandet av företaget DH Anticounterfeit, sprunget ur ett egenutvecklat affärsområde, som nu växer på egen hand på en global marknad.

Vi får också träffa det äkta paret Ann och Jonas Rydholm

som äger och driver det internationellt erkända konfektionsföretaget Taiga AB. Det grundades 1982 av Jonas far.  Idag är Ann företagets VD, Jonas ägare och försäljningschef export. Verksamheten drivs från Varberg, men de har skapat sig ett namn globalt med extremt krävande kunder i form av Polisen, Ambulansen, Militären och andra specialstyrkor världen över.

Slutligen får du träffa Petra Palmgren Lindwall, som delar med sig sina erfarenheter

av att vara såväl extern ordförande och ledamot som VD i ägarledda bolag, och som utöver sina styrelseuppdrag också föreläser, utbildar och faciliterar inom olika bolagsstyrningsområden såsom ägardirektiv, strategiarbete för styrelsen och högpresterande styrelseteam.

Varför är det viktigt att gå från Ägarlett till Ägarstyrt? Vilka är framgångsfaktorerna för ägarledda företag som lyckas med transformationen? Varför har man valt att arbeta genom sina styrelser? Hur har det påverkat deras egna relationer? Och inte minst, hur lyckas man hålla isär de olika rollerna? Extern ordförande eller bara externa ledamöter? Vilken väg är bäst att gå?Vilka är fallgroparna man skall se upp med?  Hur gör man praktiskt för att utveckla ett bra styrelsearbete? Vilka är vinsterna för mig som ägare? För mig som VD? Det och mycket mer kommer vi att beröra. 

Välkommen! Boka din plats på vår seminarie-serie här intill. 

 

 

Nationella partners: