Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Motivering till utnämningen av vinnaren 2021, Rowico AB:

"Ägaren, Mikael Hammargren, initierade 2018 Rowicos första strukturerade styrelse, vilket lett till att man på mycket kort tid styrt företaget såväl igenom en stor strukturförändring som en generationsväxling i den operativa ledningen. Man har tagit företaget från att vara en traditionell grossist till att bli ett modernt designföretag med eget varumärke. Samtidigt har man integrerat traditionellt återförsäljarnät med digital handel med hela Europa som marknad. Allt med ökad omsättning och förbättrat resultat som följd.

Rowico utgör ett gott exempel på hur man genom kvalitativt styrelsearbete och tillsättande av extern styrelsekompetens på kort tid och med stor lönsamhet kan förekomma marknadskrafterna i en annars konservativ bransch.

Rowico - ett modernt och snabbfotat tillväxtbolag som är en viktig del av det som skapar ett hållbart näringsliv i Halmstad."

-------------------

Kriterierna för nominering av (ägarledda) företag till priset "Årets Styrelse i Varberg":

  • Skall vara ett aktiebolag.
  • *Skall ha sätet i Varberg.
  • Skall ha minst en extern ledamot och/eller ordförande.
  • Skall ha ägare som sett till att företaget har en aktiv fritt arbetande styrelse.
  • Styrelsen skall uppvisa för företaget avgörande insatser, som under den senaste 2-3 gjort verklig skillnad. Både sanering och tillväxt är meriterande, liksom andra åtgärder som stärkt bolaget, t ex organisationsförändringar och strukturåtgärder. 
  • Styrelsens kvalitet och utmärkande drag såsom att Styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga instruktioner som hålls fortlöpande uppdaterade. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens arbete utvärderas och följs upp.

 


    

 

 

Förening

"Rowico utgör ett gott exempel på hur man genom kvalitativt styrelsearbete och tillsättande av extern styrelsekompetens på kort tid och med stor lönsamhet kan förekomma marknadskrafterna i en annars konservativ bransch."

Rowico2021

Rowicos styrelse består från vänster av Niklas Eklund, Fredrik Hammargren, Jessica Hammargren, Mikael Hammargren och Lars Peter Harbing.

Det är konstaterat att företagsägare som tidigt tillför extern kompetens för styrning, ledning och utveckling av sina företag snabbare når tillväxt och bestående livskraft på marknaden.  Med priset "Årets Styrelse i Halmstad" vill vi rikta ljuset mot ägarna. Utan kloka och ibland kanske också modiga ägare, som beslutar sig för att arbeta aktivt genom sina styrelser, och som framförallt tar in extern kompetens, så är det många företag som aldrig skulle nått den potential man har idag. Nu vill vi belöna dessa ägare, och lyfta fram dem som goda exempal för andra företagare att följa eller få inspiration och råd ifrån. StyrelseAkademien delade ut priset på NäringslivsGalan i Halmstad. 

Vi gratulerar Mikael Hammargren och hans Rowico, som gick vinnande ut i "Årets Styrelse i Halmstad". Motiveringen kan du läsa här intill.

När den tredje generationen har tog över den operativa ledningen i Rowico kopplade ägaren bort sig själv samtidigt som han kopplade på en extern styrelse. 

Rowico är ett familjeägt möbelföretag, grundat 1971, av Roland Hammargren. Han började som grossist av andra varumärken. På 80-talet, nu under ledning av Rolands son Mikael, kompletterades utbudet med den första egendesignade möbelserien. 2009 köps ett större engelskt möbelföretag, vilket påskyndar en internationell distribution, men fortfarande är man att ses som en traditionell grossist som säljer via möbelåterförsäljare främst i Sverige och Norge, men även en del i England och Europa. År 2015 går Mikaels barn, Fredrik och Jessica Hammargren in i företaget. Samtidigt inser fadern tre viktiga saker.

- Ja, vi står definitivt inför en strukturförändring i branschen, med ett par kedjor som blir allt starkare samtidigt som de slår ut allt fler möbelhandlare. Dessa i sin tur hoppar över grossistledet och börjar importera själva, berättar Mikael Hammargren,

- Dessutom förändras kundernas köpbeteende. Man handlar alltmer på nätet, fortsätter han.

- Och med ålderns rätt insåg jag att vi stod  inför ett generationsskifte, konstaterara Mikael. - Jag kände att jag var tvungen att ta ett steg åt sidan för att ge nästa generation en chans att ta egna beslut. Samtidigt insåg jag att de behövde ha någon form av sparringpartner, och det skulle inte vara jag. Då blev det naturligt att börja tänka i banor av att skapa en aktiv styrelse, att ta in en extern ordförande till att börja med.

Från grossist av möbler och heminredning och hot om en förlorad marknad, till att skapa ett eget designföretag för möbler och heminredning under eget varumärke med hela Europa som marknad.  

Det arbete man påbörjat 2017 när den externe VD´n anställdes – att överge den affärsmodell man hade att verka som grossist för andra varumärken, och istället övergå till att designa och producera egna möbler i eget varumärke, och att som i det egna varumärket Rowico på bara ett par år bygga om affärsmodellen och lyckas behålla och nyfokusera marknaden, samtidigt som man även utvecklat en väl fungerande internetplattform, som också stödjer de egna återförsäljarnas internetförsäljning av de egna produkterna utan att tappa omsättning, kan inte ses som något annat än formidabelt. 

Företaget grundades 1971 av Mikael Hammargrens far, Roland Hammargren.

Han började som grossist av andra varumärken. På 80-talet, nu under ledning av Rolands son Mikael, kompletterades utbudet med den första egendesignade möbelserien. 2009 köps ett större engelskt möbelföretag, vilket påskyndar en internationell distribution, men fortfarande är man att ses som en traditionell grossist som säljer via möbelåterförsäljare främst i Sverige och Norge, men även en del i England och Europa.

År 2015 går Mikaels barn, Fredrik och Jessica Hammargren in i företaget. 2016 kliver fadern åt sidan och den operativa ledningen tas 2017 över av Jessica och Fredrik. Den förra som VD och den senare som inköpschef. Samtidigt aktiveras styrelsen och två nyckelpersoner tas in att för att utveckla företaget.

Under tiden har man från att tidigare fokuserat på italienska stilmöbler övergått till ett mer mdoernt skandinaviskt möbersortiment med egen design. 2018 tog Rowico steget till att bli FSC-certifierade.

2020 bytte man namn till Rowico Home. Samma år omsatte man 232 msek, med en prognos på 40%-ig ökning år 2021, och med en målsättning att på en 10-årsperiod nå miljardstrecket.

Vill du se mer, välkommen in på www.rowico.se 

Nationella partners: