Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontakt Halland

halland(at)styrelseakademien.se

ADRESS

StyrelseAkademien Halland
Box 834
301 18 Halmstad

KANSLI

Utbildningar och Styrelsebanken/Rekrytering till styrelser:        Anita A'son-Strandahl, Mail: halland(at)styrelseakademien.se, Mobil: 070-20 44 733

Ekonomi och medlemsfrågor: Arne Mårtensson, Mail: arne(at)conceptlaholm.se

DOKUMENT

STYRELSEAKADEMIEN HALLAND

Genom att delta i våra styrelsekaféer får du en slags miniutbildning i styrelsekunskap. Vi lyfter dessutom aktuella frågor som exempelvis digitalisering, hållbarhet och lean i styrelserummet – hur du kan använda ny kompetens för att bredda och stärka dig själv och din verksamhet.

Vårt mål är att skapa en ännu större och mer lättillgänglig mötesplats med verksamhet i form av återkommande styrelsekaféer och utbildningar spridda över hela länet. I vårt nätverk finns människor som kan inspirera dig och, med största sannolikhet, också har den spetskompetens du behöver!

Välkommen!

Anita A’son-Strandahl
Ordförande i StyrelseAkademien Halland

 

                                     STYRELSEN 

   

Ordförande

Anita A'son-Strandahl

E-post

Anita verkar som managementkonsult, kompetensmäklare och styrelseutvecklare. Hon har en gedigen erfarenhet av företags ledning och styrning, och att bygga verksamheter.  VD, etableringsansvarig, chefsrekryterare, affärsrådgivare, företagscoach, filialchef, försäljnings- och marknadschef är några av de uppdrag hon haft genom åren.
 

Vice Ordförande

Stefan Petersson

E-post

Företagskonsult och grundare av SP Innovation AB. Han har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete, företagsledning, förändringsledning och styrning samt att bygga verksamheter.  VD, produktionschef, divisionschef och utvecklingschef är några av de uppdrag han haft genom åren.                                                                                                                                                                  
 

 

Ledamot och Kassör

Arne Mårtensson

E-post

Driven företagsledare och entreprenör som under 27 år drivit olika AB inom industriförnödenheter och sålt mot svensk börsnoterad industri. Erfarenheter från företagsledning, styrelseuppdrag samt internationella kontakter och verkar idag i styrelsen för StyrelseAkademien och Handelsbanken Laholm. Certifierad styrelseutbildning Rätt Fokus.                                                                                                                                                                  
 

 

Ledamot 

Niklas Hägerklint

E-post

VD Santex System AB, Uterumsmästarna AB samt SEML AB. 
Affärsutveckling inom Hägerklint Corporate Consulting AB. Tidigare VD/Business Area Director, Tata Steel Byggsystem AB samt Pilkington Floatglas AB. 
Coachande kommersiell ledare med bred internationell erfarenhet av affärsutveckling, uppstart av nya företag, utveckling, avveckling och flytt av verksamheter. 
                                                                                                                                                                  
 

 

Ledamot

Leif Persson

E-post

                                                                                                                                                                  
 

 

Ledamot 

Ulf-Björn Rönn

E-post

                                          

Valberedning

EvaLotta Petersson, Mail: evalotta@meridio.se (sammankallande)

Fredrik Swärdh, Mail: fredrik.swardh@hylte.se

Wiktor Andersson, wiktor(at)emtw.se

 

Nationella partners: