Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN JÖNKÖPINGS LÄN

Vi är mötesplatsen med fokus på styrelsefrågor och nyttan av att ha en aktiv styrelse. Hos oss möter du inspirerande föreläsare som berättar om styrelsearbetet i alla tillväxtskeden i ett företags livscykel. Du höjer din kompetens, t ex genom en av våra populära styrelseutbildningar, och får ett värdefullt nätverk som blir en framgångsfaktor för dig och ditt bolag.

 

I ditt medlemskap ingår följande:
- Ett 30-tal styrelseträffar med kompetensutveckling i hela länet.
- Delta kostnadsfritt i styrelseträffar i hela Sverige.
- Styrelseutbildning med certifiering (medlemsrabatt).
- Annonseringstjänst med erbjudande om styrelseuppdrag.
- Alumniträffar för dig som gått Rätt Fokus.
- Erbjudande unik Vd- och styrelseansvarsförsäkring.
- Medlemswebb med kunskapsbank.
- Tidningen ”Professionellt styrelsearbete” 4 ggr/år.

 

Välkommen!

Anders Nyström
Ordförande i StyrelseAkademien Jönköping Län

 

StyrelseAkademien Jönköpings län 2020

Presentation, Medlemskap och Nyhetsbrev StyrelseAkademien Jönköpings län 2020

Utbildning

Rätt Fokus SME - Styrelseutbildning 2021

Fyra tillfällen 2021; Digital; Torsdag 25 februari, fredag 26 februar, torsdag 11 mars och fredag 12 mars 2021. Alla tillfällen kl.8.30 - ca kl.12.00. 19 och 29 april 2021, 23 och 30 september 2021 och 18 och 25 november 202

Utbildning

7 oktober 2021 Ökat Fokus i styrelsearbetet – Ordföranderollen

Utbildningstillfälle: 7 oktober 2021 i Jönköping på Scandic Elmia med lärare Torsten Örtengren.

Utbildning

20 april och 21 oktober 2020 Ökat Fokus i styrelsearbetet - Strategi

Ökat Fokus Strategi äger rum den 20 april och 21 oktober 2021 i Jönköping på Scandic Elmia.

Utbildning

Alumniträffar Rätt Fokus SME 2021

Välkommen till våra Alumniträffar Rätt Fokus 2021 med fördjupningsteman från Rätt Fokus SME. Vi kör digitalt om corona är kvar annars träffas vi på Scandic Elmia i Jönköping kl 17 - 20.

Utbildning

Annonseringstjänst när du söker styrelseledamöter

Finn rätt styrelsekompetens - Annonsera hos StyrelseAkademien

Vinnare av Guldklubban 2020 onoterade och noterade bolag

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2020 tilldelas Karl-Eric Andersson för sitt ordförandeskap i Derome i klassen onoterade bolag och Patrik Tigerschiöld ordförande Bure Equity i klassen noterade bolag.

25 november 2020 - Webbinarium Alumniträff

Tema; Styrelsens initiativ till tillväxtagenda. Att ta fram bolagets strategi och därefter säkerställa att bolaget arbetar i den riktningen, är en av styrelsens absolut viktigaste uppgifter. Denna morgon får du en genomgång om kunskap och verktyg som behövs i styrelsens arbete med att skapa tillväxtagendan. Genomgången vänder sig till styrelseledamöter, egna företagare, verkställande direktörer, den som är med i en ledningsgrupp, de som vill utvidga sin kompetens kring styrelsens strategiarbete.

2 december 2020 Webbinarium med Ulrika Spåls

Webbinarium kl. 08.30 - 09.30 med Ulrika Spåls, vd StyrelseAkademien Sverige. Tema; "Förändringsledning - Leda och styra i förändring"

Utbildning

20 april 2021 Ökat Fokus i styrelsearbetet - Strategi

Ökat Fokus Strategi äger rum i Jönköping på Scandic Elmia.

Utbildning

7 oktober 2021 - Ökat Fokus i styrelsearbetet – Ordföranderollen i Jönköping

Utbildningstillfälle: 7 oktober 2021 i Jönköping på Scandic Elmia med lärare Torsten Örtengren.

Utbildning

21 oktober 2021 Ökat Fokus i styrelsearbetet - Strategi

Ökat Fokus Strategi äger rum den 22 oktober 2020 i Jönköping på Scandic Elmia.

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

Nyheter

Så funkar det: Styrelsens roll vid rekonstruktion

En bra styrelse kan utgöra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad rekonstruktion. Men det kräver både arbete och kunskap. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, ger goda råd.

Nyheter

Nu finns Master fokus även som onlineutbildning

Nu finns StyrelseAkademiens högre ordförandeutbildning även i onlineversion: "Master fokus i styrelsearbetet: högre ordförandeutbildning – online". Satsningen är ett led i att digitalisera StyrelseAkademiens utbud och att skapa ökad tillgänglighet över hela landet.

Nyheter

Så kan styrelsen lyfta företaget i sociala medier

Säg att du är ordförande i ett litet eller mellanstort företag. Hur kontrollerar du att företaget syns på rätt sätt i sociala medier? Pr-konsulten Edit Künstlicher arbetar dagligen med det, och hennes svar är något överraskande. Eller kanske inte.

Nyheter

Rådrum föreslås i företrädaransvaret

Företrädare för företag, exempelvis styrelseledamöter, bör få ett rådrum på två månader innan det personliga betalningsansvaret för skatter slår till. Det är ett av förslagen i en aktuell utredning.

Nyheter

Styrelsen avgör etiken kring AI

AI är varken gott eller ont. Det beror på hur dess etiska dilemman hanteras – och det avgörs bland annat i styrelserummen. Därför måste styrelser se till att AI-systemen utvecklas och används på ett sätt som ligger i linje med företagets värderingar.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: