Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Presentation, Medlemskap och Nyhetsbrev StyrelseAkademien Jönköpings län 2021  

Förening

Partners StyrelseAkademien Jönköpings län

Parternas avsikt är att bidra till ett professionellare styrelsearbete i företag/organisationer främst i Jönköpings län samt att positionera parterna som aktörer i styrelsearbete på marknaden för möjliga medlemmar/kunder. Samarbetet ska aktivt bidra till god bolagsstyrning och utveckling av styrelsearbetet i företag/organisationer. Målet är att få fler professionella, innovativa och framtidsorienterade styrelseledamöter och därmed även fler konkurrenskraftiga företag och verksamheter med högre tillväxt och resultat. En komponent för att nå ovan är ökad mångfaldskompetens i styrelserummen. Det får vi genom fler lyckade och professionella rekryteringsprocesser av styrelseledamöter till företag, både tillnystartade som växande företag, men också till de mindre, de medelstora och de stora företagen.

Parterna ska gemensamt verka för:

  • Att öka medvetenheten och betydelsen av aktivt styrelsearbete hos ägarna i länets företag.
  • Att fler bolag väljer en professionell rekryteringsprocess för tillsättning av styrelseledamöter där SA Sveriges kandidatbank är en möjlighet.
  • Att belysa behovet och nyttan av mångfaldskompetens i styrelserummen.
  • Att utveckla, främja och sprida god sed och sunda principer i styrelsearbetet.

Att StyrelseAkademien tillsammans med partnern ska vara ett ledande forum för opinion och utbildning med avseende på styrelsearbete och styrelserelaterade frågor i länet.

Är du intresserad av att vara vår partner kontakta oss för mer information via jonkoping@styrelseakademien.se så berättar vi gärna mer.

   


           

 

"100-LISTAN"

 Jönköpings län har ett dynamiskt näringsliv med mycket industri och många familjeföretag. Idag placedrar sig vår region på plats 21 av 21 län när det kommer till representation av andelen kvinnliga styrelseledamöter och styrelseordförande. Det vill vår partner Handelskammaren Jönköpings län och vi ändra på, därför finns "100-LISTAN!

100-listan är ett initiativ skapat av Handelskammaren hösten 2020 för att öka kompetensen och lönsamheten för näringslivet och dess bolagsstyrelseri Jönköpings län. Listan består av kompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet.

Läs mer om 100-LISTAN här!

Årets unga ledande kvinna 2020

Årets unga ledande kvinna är ett projekt som syftar till att lyfta fram goda förebilder i Jönköpings län och som kan inspirera andra att bli framtidens ledare. Sedan 2019 drivs projektet av Science Park och Handelskammaren Jönköpings län, i samarbete med en rad partners som stöttar och engagerar sig i projektet. Läs mer här.

 

Årets styrelsetalang 2020

Amanda Hilding tilldelades StyrelseAkademiens pris Årets unga styrelsetalang 2020.

Juryns motivering:
"Med vilja att vara i framkant är årets unga styrelsetalang en person som med hjälp av sin förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt redan lyckats ta sig långt. Hon har en förståelse för och kunskap om det affärsmässiga med tydligt fokus på kundens behov och känsla för trender. Hon drivs av förändring, har ett hungrigt framtidstänk och är en stor förebild i sitt sätt att inspirera andra till att våga satsa och ta sig an nya utmaningar.

För denna person är kommunikation, laganda och kultur viktiga byggstenar, vilket kommer vara till stor fördel för denna talangs framtida styrelsekarriär. Årets unga styrelsetalang 2020 är Amanda Hilding, Axelent." 

"Priset Årets unga styrelsetalang är hjärtefråga för oss på StyrelseAkademien. Vi vill förändra siffrorna och inspirera till ett värdeskapande styrelsearbete med en jämlik sammansättning. Amanda har tydligt visat vägen genom att driva frågor som omvärldsbevakning, trendspaning och förståelse av kundens behov. Vi är övertygade om att Amanda kommer göra ett stort positivt avtryck i alla styrelser som får förmånen att arbete med henne i framtiden", säger Anders Nyberg från StyrelseAkademien.

Amanda vinner en plats på utbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet, från StyreseAkademien. Hon bereds även plats som adjungerad styrelseledamot hos Handelskammaren Jönköpings län under ett års tid, men start enligt överenskommelse.

StyrelseAkdemien Jönköpings län är partner i Handelskammarens och Science Parks "100-LISTAN" och Årets Unga Ledande Kvinna/Årets Styrelsetalang

 

 

 

Nationella partners: