Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ökat fokus: Styrning och ledning av digitala transformationer

Tid för evenemanget:
Torsdag 11 maj kl 0830 - 16:30 ONLINE


Pris 9.900 kr + moms
Medlemspris 8.900 kr + moms

Lärare:
Einar Iveroth, Universitetslektor vid Uppsala universitet https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N5-960

Plats:
Inloggning med Zoom från kl 08:15 vi startar kl 08:30

Zoomlänk mailas ut.

Kontakt:
Styrelseakademien Norr, E-post: norr@styrelseakademien.se

Information
Digitalisering påverkar kontinuerligt våra verksamheter, bl.a. skapar den behov av att utveckla och förändra dem. Forskning visar dock att hela 70 procent av alla digitala förändringsarbeten misslyckas - även i de fall då tekniken fungerar. Denna heldagsutbildning fokuserar på framgångsfaktorerna bakom styrning och ledning för resterande 30 procent – de som lyckas.

Du får:
• Ett övergripande styrelseperspektiv på digitalisering och förändringsarbete – vad är viktigast att tänka på och prioritera?
• Kunskap om framgångsfaktorerna bakom styrning och ledning av digitala förändringsarbeten och transformationer
• Teorier och tillämpbara modeller för hur du strategiskt kan leda och styra digitala förändringar
• Förståelse för de vanligaste fallgroparna vid digitala förändringsarbeten (och hur du kan undvika dem)

Innehåll:
• Vad är digitalisering och hur påverkar det organisationer och dess intressenter?
• Hur driver man förändringsledning inom just digitalisering? Vad är viktigast att tänka på ur ett strategiskt styrelseperspektiv?
• Vad kan vi lära oss av tidigare teknikskiften?
• Modeller för strategiska vägval och hur ledning och styrning framgångsrikt kan bedrivas – som du kan tillämpa på din egen verksamhet
• Exempel på de vanligaste misstagen när man driver digitala förändringsarbeten
• Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarnaAnmälan är bindande

Dina uppgifter

Faktureringsadress

Nationella partners: