Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Fokusutbildning: Aktieägaravtal - för bolagets bästa!

Norr

Tid för evenemanget:
Onsdag den 22 mars 2023 kl. 09:00-12:30


Pris 2.950 kr + moms
Medlemspris 2.550 kr + moms

Lärare:
Agneta Gustafsson

Plats:
Online via Zoom

Kontakt:
Styrelseakademien Norr, E-post: norr@styrelseakademien.se

Information
Under utbildningen får du bland annat lära dig :
- skillnaden mellan bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och affärsplan
* vad har dessa dokument för funktion och syfte?

- Bolagsordningens innehåll
* vilka bestämmelser måste vara med i bolagsordningen?
* vilka bestämmelser är bättre att de finns i bolagsordningen än i aktieägaravtalet?

- Aktieägaravtalets innehåll
* vilken tid ska det gälla?
* vad ska gälla för extern köpare av aktier i bolaget?
* vilket värde på aktierna ska åsattas på aktierna vid inlösen respektive försäljning?
* vad är skillnaden på samtycke-, förköp- och hembudsklausuler?

- Aktieägaravtalets möjligheter och risk för falsk trygghet

Föreläsningar varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, där du som ägare får kunskap, insikt och handfasta råd kring hur och dina partners genom aktieägaravtalet långsiktigt kan verka för bolagets bästa, oavsett vad som händer rörande ägandet av aktierna och i delägarkretsen. Utbildningen om 3,5 timme är väl värd investerad tid för dig och ditt företag.

Advokaten Agneta Gustafsson har arbetat som jurist i över 30 år och upprättat otaligt många aktieägaravtal. Hon har även medverkat vid tvistelösning mellan aktieägare som saknat eller haft ett undermåligt aktieägaravtal. Hennes breda och långvariga erfarenhet av att arbeta med företag i med- och motvind, avtalsrättsliga kunnande samtidigt som hon pedagogiskt och lättsamt kan förklara och besvara deltagarnas frågor gör henne till en mycket uppskattad föreläsare.


Dina uppgifter

Faktureringsadress

Nationella partners: