Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseutbildning för ideella organisationer - Online

Stockholm & Uppsala

Tid för evenemanget:
Utbildningen är uppdelad på två tillfällen,
Onsdag 26 april 2023 kl. 18:00 - 20:00
Onsdag 3 maj 2023 kl. 18:00 - 20:00

Pris 3.900 kr + moms
Medlemspris 2.900 kr + moms

Lärare:
Johan Sverker

Plats:
Online (digital utbildning)

Kontakt:
Camilla Åkerhielm, E-post: camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

Information
I en ideell organisation, oavsett om det är en förening, ett trossamfund eller en stiftelse, är det styrelsen som har det yttersta ansvaret för att styra mot ändamålet, hålla engagemanget brinnande, olika intressen och intressenter och samtidigt ha ansvar för resurser och ekonomi.

Styrelsearbetet är ofta krävande och utförs ofta på ideell basis. Styrelseakademien har tagit fram den här digitala utbildningen för att ge dig grundläggande kunskaper och verktyg för arbetet i en ideell organisation. Utbildningen är också upplagd så att du får tillfälle att interagera med ledamöter från andra ideella organisationer och bygga nätverk och erfarenheter tillsammans med dem.

Utbildningen syftar både till att du ska få ut mer av ditt engagemang och att du ska få verktyg som kan bidra till utveckla den ideella organisation du är engagerad i. Kunskaperna du får är generellt tillämpbara på t.ex. idrott, intresseorganisationer, trossamfund, företagarföreningar, organisationer inom det sociala området mm.

Under utbildningen varvar vi föreläsande avsnitt med diskussioner med de andra deltagarna. På så sätt får du möjlighet att utöver lärarens kunskaper, ta del av övriga deltagares erfarenheter.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats.

Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt.

Välkommen!

Anmälan är bindande. Skulle du få förhinder kan du antingen överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle.

Dina uppgifter

Faktureringsadress

Nationella partners: