Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ökat fokus: Ekonomi

Stockholm & Uppsala

Tid för evenemanget:
Måndag 27 mars 2023 kl 8:30-17:00.

Pris 8.900 kr + moms
Medlemspris 7.900 kr + moms

Lärare:
Hans Svegmar

Plats:
Kapitel 8
Klarabergsviadukten 90

Kontakt:
Camilla Åkerhielm, E-post: camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

Information
Att arbeta i en styrelse är ett stort ansvar; främst gentemot bolaget. Utöver att blicka framåt och arbeta med strategiska frågor ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets/koncernens ekonomiska situation. Dessutom så får i princip alla beslut vi fattar i styrelsen ekonomiska konsekvenser. Det är därför nödvändigt att vi förstår både bolagets affärsmodell och grundläggande ekonomiska samband.

Det här är kursen för dig som kommer till styrelsen med andra kompetenser än ekonomi, och behöver öka din kunskap.

Ökat fokus i styrelsearbetet är påbyggnadskurser till Rätt Fokus. Du kan välja att gå en eller flera.


Anmälan är bindande. Skulle du få förhinder kan du antingen överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle.

Dina uppgifter

Faktureringsadress

Nationella partners: