Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ökat fokus: Ekonomi Umeå

Norr

Tid för evenemanget:
Tisdag 2029-05-09 kl 09:00-16:30

Pris 8.900 kr + moms
Medlemspris 7.900 kr + moms

Lärare:
Hans Svegmar

Plats:
Lokal meddelas senare

Kontakt:
StyrelseAkademien Norr, E-post: norr@styrelseakademien.se

Information
Att arbeta i en styrelse är ett stort ansvar; främst gentemot bolaget. Utöver att blicka framåt och arbeta med strategiska frågor ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets/koncernens ekonomiska situation. Dessutom så får i princip alla beslut vi fattar i styrelsen ekonomiska konsekvenser. Det är därför nödvändigt att vi förstår både bolagets affärsmodell och grundläggande ekonomiska samband.

Det här är kursen för dig som kommer till styrelsen med andra kompetenser än ekonomi, och behöver öka din kunskap.

Det här är en utbildning för dig som kommer till styrelsen med andra kompetenser, där du på ett pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomi övergripande. Kursdagen innehåller teori och övningar om främst:
- Resultat- och balansräkning, samband och grundläggande nyckeltal.
- Kassaflöde, hur är det uppbyggt och hur kan vi påverka det?
- Case-övning, vi följer en budfirmas verksamhet under ett kvartal med olika scenarier
- Branschanalys och nyckeltal, olika branscher - olika affärsmodeller, vad betyder det för nyckeltalen?
- Kapitalbrist, hur ser vi när risken uppstår?
- Rapporteringsinstruktionen, hur utformar vi den?
- Förslag på hur du implementerar det i din styrelse

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.

Ökat fokus i styrelsearbetet är påbyggnadskurser till Rätt Fokus. Du kan välja att gå en eller flera.

Litteratur:
Vägledning till god styrelsesed ingår

Anmälan är bindande
Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats.

Vill du boka om din plats till ett senare tillfälle tar vi ut en ombokningsavgift.
20% av priset om du bokar om med mindre än 30 dagar kvar till utbildningsstart
50 % av priset om du bokar om mindre än 14 dagar före utbildningsstart.
100% av priset om du bokar om mindre än 5 dagar före utbildningsstart

Dina uppgifter

Faktureringsadress

Nationella partners: