Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Hållbarhet i ett styrelseperspektiv

Östsverige

Tid för evenemanget:
Utbildningen är uppdelad på 3 tillfällen,
Tisdag 2022-01-18 kl 09:00 - 12:00
Tisdag 2022-01-25 kl 09:00 - 12:00
Tisdag 2022-02-01 kl 09:00 - 12:00

Pris 11.500 kr + moms
Medlemspris 9.900 kr + moms

Lärare:
Peter Henriksson

Plats:
DoSpace Alfa
Industrigatan 5
58277 Linköping

Kontakt:
Staffan Emanuelsson, Tel: 013-327 01 53, E-post: ostsverige@styrelseakademien.se

Information
Styrelseakademien Östsverige erbjuder nu utbildningen Hållbarhet i ett styrelseperspektiv i samarbete med Östsvenska Handelskammaren. Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter som vill komplettera och utveckla sin kompetens om hur man adresserar hållbarhetsfrågor i styrelsearbetet.

Utbildningens syfte
Syftet är att ge deltagarna övergripande kunskap om hållbarhetsfrågorna och hur de påverkar de strategiska förutsättningarna för företag och organisationer. Kursen ska ge trygghet, inspiration och exempel på hur man kan strukturera och arbeta med hållbarhetsfrågorna, inom styrelsens övergripande ansvar och uppgift.

Utbildningens utformning
Utbildningen genomförs som tre undervisningstillfällen i helgrupp á 3 timmar: kl 8-12 under en tre veckors-period. Mellan tillfällena ges möjlighet till inläsning och underlag för fördjupning samt inlämningsuppgifter. Allt administreras i en digital utbildningsplattform. Utbildningen bygger delvis på forskningsprojektet HISS – Hållbart Innovativt Strategiskt Styrelsearbete (mer information längre ner).

Vad får man med sig när man gått utbildningen?
- Ökad kunskap och insikt i hur styrelsen kan bidra värdeskapande genom att driva ökad hållbarhet
- Insikter om koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande
- Förståelse för risker och möjligheter kopplat till hållbarhet
- Ökad kunskap om vokabulär och begrepp kopplat till hållbarhet
- Inspiration från best practice
- Konkreta verktyg och metoder för strategiskt hållbarhetsarbete

Kursens utformning
Kursen genomförs under tre tillfällen under 3 timmar: kl 9-12 under en tre veckors-period.
Mellan kursmomenten ges möjlighet till inläsning och underlag för fördjupning samt inlämningsuppgifter.

Nationella partners: