Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

____________ 

StyrelseAkademien har en väsentlig roll som normbildare för styrelsearbetet i stora och medelstora företag och våra böcker ligger till grund för många styrelseutbildningar i landet. Inte bara StyrelseAkademiens egna.

Länkar

Litteratur från Styrelseakademien

Vägledning till god styrelsesed
 

”Vägledning till god styrelsesed”, som togs fram av StyrelseAkademien 2003 och sedan har reviderats tre gånger, utgör fundamentet för alla våra utbildningar. Ett oumbärligt rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i mindre och medelstora, onoterade bolag.

Senaste utgåva: 2021

Beställ här

Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag

 ”Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag” kompletterar StyrelseAkademiens ”Vägledning till god styrelsesed”, men har sitt fokus på ansvar, skyldigheter och rekommendationer för riskminimering.

Publicerad: 2017

Läs mer och ladda ner

Valberedningen: nyckeln till en bra styrelse

”Valberedningen – Nyckeln till en bra styrelse” är en handbok som syftar till att höja kvaliteten på valberedningsarbetet. Boken är mycket konkret, med enkla och tydliga anvisningar om hur valberedningen ska arbeta för att snabbt uppnå praktiska resultat. Författare: Rune Brandinger

Senaste utgåva: 2017

Beställ här 

Svensk bolagsstyrning -  framväxt och framtid

StyrelseAkademien 1991-2011

"Svensk bolagsstyrning – Framväxt och framtid” är den första bok som på ett pedagogiskt sätt analyserar framväxten av en modern bolagsstyrning i Sverige. Boken, som togs fram till StyrelseAkademiens 20-årsjubileum 2011, beskriver hur företagskriser, ägarkriser och flera finanskriser, samt hotet om att bli omsprungen av den internationella utvecklingen, tvingat börsens styrelser till nya och mer professionella arbetssätt under de senaste 20 åren. Huvudförfattare: Ulla Reinius. Bland författarna finner du också Rune Brandinger, Lars-Erik Forsgårdh, Sussie Kvart, Per Lekvall, Peter Malmqvist, Sophie Nachemson-Ekvall, Öjvind Norberg, Margaret von Platen, Nils-Eric Sandberg och Carl Uggla.

Publicerad: 2011

Beställ här

Nationella partners: