Åsa Otterlund

Åsa Otterlund har personlig erfarenhet av att verka i alla bolagsorganen i bolagsstyrningsmodellen – ägare/investerare, styrelseordförande/ledamot, vd/ledningsgrupp samt revisor. 

För Åsa är aktivt styrelsearbete en mycket viktig och central komponent i att bygga och säkra värde i verksamheten, från tidig fas till senare fas.  Hon arbetar sedan drygt trettio år aktivt som styrelseledamot/ordförande samt på senare år även i valberedningsuppdrag. Hon har erfarenhet från både noterad och onoterad miljö och har historiskt haft ett specifikt fokus på tillväxtbolag. Idag arbetar hon som ledamot i ett antal tillväxtbolagstyrelser med fokus på bland annat SaaS tjänster.

Sedan drygt sex år arbetar Åsa även med rekrytering av styrelse- och ledningsgruppsroller och ingår idag i det internationella executive serach- och ledarskapsutvecklingsnätverk Signium, där Åsas fokus är ägar- och styrelsefrågor.  Innan dess var hon verksam inom Almi Invest, först som Investment Manager och därefter CFO för Almi Invest fondstruktur med ansvar för att bygga upp styrelsekompetens i Almi Invests portföljbolag.

Åsa undervisar sedan flera år inom bolagsstyrning och styrelsearbete där hon bland annat har fokuserat på ägar- och styrelsefrågor med fokus på tillväxtbolag samt vad bolag i noterad respektive onoterad miljö kan lära av varandra när det gäller bolagstyrning. Genom sina olika uppdrag inom bolagstyrning fyller hon ständigt på med ny praktisk erfarenhet och exempel i styrelse-, ägar- och ledningsfrågor.

Åsa har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet samt en Master of Art i Europeisk Integration från University of Limerick, Irland. Hon är certifierad styrelseledamot hos Styrelseakademien, Rätt Fokus och Högre styrelseutbildning, samt Certifierad Business Architect hos Cordial. Åsa är ackrediterad lärare för styrelseutbildningen Rätt Fokus för SME.