Petra Palmgren Lindwall

Petra äger och driver konsultbolaget Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB med inriktning på rådgivning, coachning, facilitering och utbildning för ägare, styrelser och vd i svenska tillväxtföretag.

Petra brinner för tillväxt och har under hela sin karriär arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på affärer. Sedan 1984 har Petra arbetet operativt i ledande befattningar i små, medelstora och stora bolag både i Sverige och utomlands. Petra har verkat i branscher såsom mässor (Svenska Mässan), förlag (Bonniers), medtech (Nobel Biocare), utbildning (EF Education), IT, rekrytering (Manpower), reklambyrå och distribution.

Sedan 2006 har Petra arbetat med styrelsearbete i ägarledda och entreprenöriella tillväxtbolag och sedan 2012 arbetar Petra professionellt med styrelseuppdrag. Petra har över 30 styrelseuppdrag i ryggsäcken med större andelen ordförandeuppdrag.

Utöver styrelseuppdrag så föreläser, utbildar och faciliterar Petra flitigt inom olika bolagstyrningsområden såsom ägardirektiv, strategiarbete för styrelsen, högpresterande styrelseteam, värdet av ett aktivt styrelsearbete och är engagerad av bland andra Connect Sverige Väst, ALMI Företagspartner Uppsala, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Venture Cup med flera.

Petra är ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom Styrelseakademien Rätt fokus för SME, Ökat fokus Strategi samt Ökat fokus Ordföranderollen.

Petra är diplomerad styrelseordförande i Styrelseakademiens högre ordförandeutbildning, certifierad i Social Corporate Responsibility för styrelseledamöter hos Styrelseakademien, diplomerad styrelseledamot från Västsvenska Handelskammaren, utbildad i Strategi-arbete för styrelsen hos Västsvenska Handelskammaren samt diplomerad i Rätt fokus för Noterade bolag hos StyrelseAkademien samt hos Spotlight Markets.

Petra har varit lärare i Styrelseakademien sedan 2015.

Lär känna våra lärare

Lär känna våra kunniga och erfarna lärare som är ackrediterade för våra olika utbildningar.

Läs mer

Se alla utbildningar

Vi är Sveriges ledande utbildare av styrelser, se hela utbudet av utbildningar.

Läs mer