Insikt om styrelsearbete

Under två timmar lyfter vi vanliga frågor om styrelsearbete och bolagsstyrning och utbyter kunskap och erfarenheter. Vad är egentligen värdeskapande styrelsearbete? Det är några av frågorna vi kommer ta upp och resonera kring. Mötet hålls i Västerås och vänder sig till dig som är intresserad av styrelsearbete och bolagsstyrning.

hero bg

Vi håller till på B26 i centrala Västerås.

Varmt välkomna hälsar
Pia Nilsson, Jan-Erik Westlund, Björn Medin och Eva Lilja, ledamöter Styrelseakademien Mälardalen

  • profile

    Jeanette Hellgren

    Verksamhetsledare

  • Kommande tillfällen