Utvecklas med värdeskapande styrelsearbete

Styrelseakademien har många års erfarenhet och kunskap om företagande, dess utmaningar och möjligheter. Vi vet att bolag som aktivt arbetar med frågor i ett lite längre perspektiv har bättre förmåga att klara av oförutsedda händelser och på ett tidigt stadium vidta åtgärder för att undvika problem. Detsamma gäller frågor som skapar möjigheter och är positiva för företaget. Ju bättre förberedd man är desto bättre blir oftast resultatet.

  hero bg

  Som företagare ställs du hela tiden inför val och möjligheter i vardagen, frågor som snabbt kräver svar och åtgärd. Men det kanske inte är lika givet att avsätta tid för att diskutera frågor på lite längre sikt. Och det kan till om med vara svårt att hitta någon lämplig person att ta upp frågorna med.

  Vi tar nu ett initiativ för att försöka sätta fokus på dessa frågor med ett ”utifrån perspektiv ” genom att erbjuda ditt företag en extern person, en vad vi kallar Styrelseinspiratör, under 6-9 månader.

  Styrelseinspiratörerna finns bland våra medlemmar i Styrelseakademien Mälardalen.

  Med utgångspunkt från dina förutsättningar och önskemål kommer vi ”matcha” dig med lämpliga kandidater och du väljer där kompetens och personkemi känns rätt.

  Personen behöver inte formellt ingå i styrelsen men verka ”som om” hen ingick i styrelsen och tillsammans ska ni ta fram en plan på vad ni ska göra och vilka dom viktigaste frågorna är.

  Det är inte givet och helt lätt så det kan behövas lite tid bara med det arbetet.

  Vi är däremot övertygade om att mixen av era olika kompetenser kommer att kunna hitta dina strategiska frågor och också skapa värde för ditt bolaget.

  Representanter från Styrelseakademien kommer finnas som stöd under tiden och vi kommer också genomföra 2-3 träffar med tema kring aktivt styrelsearbete.

  Vårt mål är att ert arbete ska leda fram till ett formellt styrelsearbete efter att 6-9 månaderna har gått, men det är förstås något som ni själva måste utvärdera och bedöma.

  Klicka här för att ladda ner foldern i pdf.

  Vårt mål är att detta ska leda fram till ett formellt styrelsearbete!

  Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss enligt nedan.


 • profile

  Jeanette Hellgren

  Verksamhetsledare