Ordförandenätverk Östsverige

Styrelseakademien Östsveriges ordförandenätverk är ett exklusivt forum där medlemmarna får möjlighet att utbyta erfarenheter kring utveckling av bolagsstyrning och värdeskapande styrelsearbete genom ordföranderollen. Alla deltagare är ordförande i minst en styrelse.

hero bg

Nätverket är inriktad mot små och medelstora aktiebolag (SME), men är relevant även för större och noterade bolag och för dig som:

  1. Önskar fördjupad dina kunskap och med nya verktyg för att kunna utveckla och förstärka din ordföranderoll.

  2. Vill ha möjligheten att få del av andras kunskaper och erfarenheter samtidigt som du själv är beredd att dela att dela med dig av dina erfarenheter. 

Varje nätverksträff har ett tema och antalet deltagare i Styrelseakademien Östsveriges ordförandenätverk är begränsat till 15 personer per gång och först till kvarn gäller. 

Träffarna sker digitalt via Teams och är mellan klockan 8.00-9.00.

Eftersom alla deltagare är ordförande i minst en styrelse blir det inspirerande och lärorika samtal med många exempel från verkligheten.

När du anmäler dig, ange under ”övrigt” en styrelse som du är ordförande i. Du kommer att få ett bekräftelsemail med Teamslänk till eventet.

 Anmäl dig redan nu, teman enligt nedan:
14 september - ”Vanliga fallgropar för styrelsen”
14 november - ”Styrelseutvärdering, varför det?”
17 januari - ”Bolagsstämma”
12 mars -  ”Vad ska styrelsen arbeta med för att skapa värde?”
23 majTidigare deltagare har röstat fram dagens tema "Hur organiserar vi ett bra styrelsearbete?"

KOM IHÅG att avanmälan dig om du får förhinder så lämnar du plats för någon annan att delta.

Du är välkommen att kontakta Verksamhetsledare Yvonne Anglesjö på yvonne.anglesjo@styrelseakademien,se, om du har några frågor.

  • profile

    Yvonne Anglesjö

    Verksamhetsledare

  • Kommande tillfällen i Östsverige