Boardmatch - bolag möter styrelseledamöter

Söker du styrelseuppdrag eller ny kompetens till styrelsen? Vi och några utvalda partners anordnar det vi kallar Boardmatch, med syfte att hjälpa just dig att finna styrelseuppdrag i passande bolag och vice versa.

Åsa Otterlund berättar om värdet av att ta in extern kompetens i styrelsen.


Genom att ta in externa ledamöter i sin styrelse tillförs ny kompetens och erforderlig erfarenhet. Det möjliggör också ett mer professionellt styrelsearbete, med tydligare rollfördelning mellan ägare och styrelse.

Boardmatch är ett utmärkt tillfälle att nätverka, skaffa mer information och diskutera den professionella styrelsens betydelse med företagen.

Vi börjar med att de utvalda företagen kort presenterar sig och sin verksamhet och därefter sker ett inspirerande mingel där du lätt kan få kontakt med representanterna från företagen. Vi skapar en dynamisk mötesplats för nätverkande, erfarenhetsutbyte och naturligtvis även förmedling av styrelseuppdrag. 


Jag fick bolla mina tankar kring vilken kompetens jag tyckte saknades i styrelsen och vilken profil jag eftersökte på en ny ledamot. Jag fick flera konkreta frågor att ta ställning till, vilket var bra, för då tvingades jag själv ta ställning till kravprofilen. Jag är idag tacksam för den hjälp jag fick av Styrelseakademien och vår nya styrelseledamot uppfyller med råge mina krav på en styrelseledamot.

Robin Malmqvist

Ägare, iVisby Tryckeri AB


Vill du veta mer?

Söker ditt bolag ny kompetens till styrelsen och tycker att Boardmatch låter intressant? Skicka en intresseanmälan till oss så får du mer information. Intresseanmälan är inte bindande och deltagandet är kostnadsfritt.

Kontakta mig om du vill veta mer om Boardmatch


Annonsera efter styrelsekompetens

Har din styrelse ett ledigt uppdrag? Med en annons via oss når ni exakt rätt målgrupp, våra drygt 8 000 kompetenta medlemmar är sugna på nya uppdrag. Ni kan söka styrelseledamöter, valberedare eller stämmoordförande och tjänsten är öppen för alla bolag, medlemmar får givetvis rabatt.

Hur går annonseringen till?

Fyll i era uppgifter i och ladda upp andra relevanta dokument i formuläret du når via länken nedan. Vi hjälper till med utformningen och när ni godkänt korrekturet skickas den ut via mejl till våra drygt 8 000 medlemmar.

Annonserna finns även synliga på vår sajt och kan läsas in sin helhet av medlemmar som är inloggade. De som är intresserade av annonsen skickar in ansökan till er så att ni kan utvärdera alla kandidater i lugn och ro.

Styrelseakademien är alltså inte involverad i själva rekryteringen utan sköter enbart förmedlingen av platsannonser. Styrelseakademien gör inte heller någon granskning i förväg av vare sig bolag eller sökande. Vår erfarenhet är dock att båda parter brukar vara mycket seriösa och kompetenta.

Hitta rätt profil

Vi rekommenderar en tydlig kravprofil och en tydlig vision för ert bolag. Utforma annonsen så att det tydligt framgår vilken sorts kompetens ni efterfrågar. Ska ni börja sälja en produkt - sök en säljkunnig person, ska ni expandera till Europa - sök någon som gjort den resan förut. Det kan låta självklart men det tål att upprepas.

Pris

Medlemspris: 9 900 sek + moms
Ej medlem: 12 900 sek + moms
*Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och lokala avvikelser.

Kontakta mig om du vill veta mer om vår annonseringstjänst