Skräddarsydda utbildningar i Stockholm

Hela vår styrelse har certifierats som styrelseledamöter hos Styrelseakademien. Utbildningen var mycket uppskattad av alla och gav ny insikt och kunskap. Att genomföra utbildningen tillsammans med styrelsekollegor gav utbildningen en extra dimension.

Jörgen Friman, Vd, Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF

Vill ni lägga en gemensam plattform för ert framtida styrelsearbete och utbilda er på hemmaplan?

Alla våra utbildningar kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Ni kommer att få möjlighet att lyfta egna bransch- och bolagsspecifika frågor och dessutom få konkreta tips om, och insikter och vägledning i, hur styrelsen och dess arbete bör struktureras på bästa sätt. Ni bestämmer själva tid och plats för utbildningen, som genomförs under ledning av våra ackrediterade lärare. Utbildningsmaterialet är framtaget av Styrelseakademien och bygger på de senaste rönen inom bolagsstyrning.

Våra skräddarsydda styrelseutbildningar omfattar en halvdag till två dagar och riktar sig till olika typer av företag, organisationer och kommunalt ägda bolag. Primärt vänder sig våra utbildningar till styrelseledamöter, ägare, ledningsgrupper och valberedningar. Men självklart kan även ekonomichefer, rådgivare, jurister och andra specialister ha nytta av att fördjupa sina styrelsekunskaper för att tillföra värde till verksamheten. Ett urval presenteras på följande sidor. Vill ni göra specifika anpassningar är detta givetvis möjligt. Våra utbildningar hålls av kompetenta, engagerade lärare och upplägget görs i samråd med beställaren.

Utbildningarna innehåller alltid
● Förstudie och behovsanalys
● Kartläggning av nuläget och företagets förväntningar
● Målgruppsorienterat utbildningsupplägg
● Utvärdering och uppföljning
● Dokumentation

För mer information och offert 
Företag och ideella organisationer, kontakta försäljningschef Camilla Åkerhielm på 08-400 250 10 eller via e-post camilla.akerhielm@styrelseakademien.se.

Kommunala bolag, politiska nämnder, kommun- och förvaltningschefer och övriga inom offentlig sektor, kontakta verksamhetschef Carina Hagström Bergh, tel. 08–400 250 10 eller carina.hagstrom@styrelseakademien.se.

Rätt fokus för din styrelse

Inte säker på var ni ska börja? Vi erbjuder hela er styrelse, upp till 20 personer, vår grundläggande certifieringsutbildning "Rätt fokus i styrelsearbetet". Utbildningen har ett högt meritvärde och kan beställas för alla typer av företag, vare sig de är stora eller medelstora, noterade bolag, ideella organisationer eller kommunalt ägda bolag.

Styrelseakademien tog fram en skräddarsydd certifieringsutbildning enligt våra önskemål och utbildningen genomfördes av inspirerande och kompetenta lärare. Vi är mer än nöjda!

Pär Hellström

Delägare, Membriq Consulting


Några av våra tidigare kunder: