Styrelsehjälpen

Vår digitala experttjänst

Styrelsehjälpen är en kostnadsfri digital medlemstjänst där du får svar på dina styrelserelaterade frågor. Tjänsten täcker ett antal specifika områden där Styrelseakademien är länken mellan dig som medlem och våra partners och experter. 

Tjänsten täcker följande områden:

 • Styrelseansvar

 • Konkurs- och obeståndsfrågor

 • Styrelse- och vd-ansvarsförsäkringsfrågor

 • Styrelsearvodering

 • Beskattningen av styrelsearvoden

 • GDPR

 • Ägarstyrning och ägardirektiv

 • Förvärvs-, försäljnings- och förvärvsutredning (M&A och DD)

 • Internationella bolagsstyrningsfrågor

 • Styrelsens arbete med hållbarhet

 • Företagskultur

 • Styrelsens psykologi och gruppdynamik

 • Styrelserekrytering, vägledning i processen

 • Bolagsstyrning och riskhantering

 • Cybersäkerhet

 • Övrig fråga

 • Börsförberedelser (IPO)

 • Due Diligence i transaktioner