Styrelseutbildningar för offentlig sektor

Offentlig sektor ansvarar för viktiga, samhällsbärande funktioner. Det är därför väldigt viktigt att styrelsemedlemmarna i offentligt ägda bolag har rätt kompetens och är utbildade för sina uppdrag - här kan Styrelseakademien göra stor skillnad! 

Carina har tidigare arbetat som förvaltningschef inom utbildning i flera kommuner nära politiken och kommunstyrelse. Hon har en lång erfarenhet som chef och ledare. Tidigare var hon affärschef och delägare på Kunskapsbolaget och vd för Campus Manilla Utbildning i Stockholm. Hon har en bred styrelseerfarenhet och varit verksam i flera styrelser under många år.


Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag

Styrelseakademiens certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna i styrelsearbetet och täcker det du behöver veta om ägar- och bolagsstyrning, utifrån kommu­nallagens, allvillagens och aktiebolagslagens villkor. Det gäller att veta vilken lag som tar över i vilken situation och att uppfatta skillnaden mellan nämnduppdraget och bolags­uppdraget. Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Styrelseakademiens ackrediterade lärare har erkänt goda kunskaper inom svensk bolagsstyrning samt en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i såväl offentliga som privat ägda bolag. 

Utbildningen är uppdelad i fyra block och fokuserar på hur du får rätt samspel, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan. I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera sig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Klarar du den erhåller du ett digitalt certifikat som ett kvitto på dina förvärvade kunskaper.

Innehåll

Rätt styrning
Bolagsstyrning i kommunala bolag
Ägarnas roll
Styrande dokument

Rätt samspel
Partiernas nominering
Kommunfullmäktiges roll
Styrelsens sammansättning

Rätt inriktning
Strategi för bolaget
Kontroll av bolagets skötsel
Samordning med bolagets vd
Information till intressenter

Rätt arbetssätt
Styrelsens arbetsformer
Styrelsens ansvar
Utvärdering av styrelsen

Utbildningen riktar sig till dig som;
- har påbörjat ditt styrelsearbete för ett offentligt ägt bolag och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare
- arbetar som vd för ett offentligt ägt bolag och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar
- redan har praktisk erfarenhet av styrelsearbete, och nu vill lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete i ett offentligt ägt bolag vilar på
- är ordförande i nämnd, kommunchef eller förvaltningschef inom offentlig sektor.Gott nämnd- och styrelsearbete

Med vår satsning mot offentlig sektor erbjuder vi nu en utbildning för dig som är ledamot eller ersättare i nämnd, kommunstyrelse, regionstyrelse, direktion eller förbundsstyrelse.

Under en heldag, eller två dagar lunch till lunch, får du grundläggande kunskaper om nämnd-/styrelseuppdraget såsom:

 • Kommunens/regionens organisation

 • Kommunallagen

 • Beredning av ärende 

 • Samverkan med förvaltningen 

 • Offentlighetsprincipen

 • God styrning

 • Goda arbetsformer

 • Gott ansvarstagande 

 • Din roll som ledamot i styrelse eller nämnd

 • Relationen politiker - tjänstemän

  • profile

   Paul Lindquist

   Lärare


  För mer information eller offert, kontakta verksamhetschef Carina Hagström Bergh, tel. 08-400 250 10 eller carina.hagstrom@styrelseakademien.se


Skräddarsydd styrelseutbildning

Lärare Stefan Petersson berättar om hur vi kan skräddarsy utbildning för just er.Vi skräddarsyr dem för just er styrelse, ledningsgrupp eller bolag. Utgångspunkten är alltid era behov, era förväntningar och den situation ni befinner er i.

Ni kan också välja att kombinera styrelseutbildning med utbildning inom ledarskap eller en workshop med ett konkret case. Tanken är att utbildningen ska ha relevans i er verklighet och bli ett led i er styrelseutveckling.

Ni bestämmer själva tid och plats för utbildningen, som genomförs under ledning av våra ackrediterade lärare.

Kontakta verksamhetschef Carina Hagström Bergh för mer information och offert.
carina.hagstrom@styrelseakademien.se eller 070-436 08 90.