Valberedningen söker intresserade styrelseledamöter

Styrelseakademien Stockholm är den största av landets 16 lokalföreningar och har idag verksamhet i Stockholm, Uppsala, Södertälje och på Gotland.

Valberedningen för Styrelseakademien Stockholm arbetar i nuläget med sitt uppdrag att förbereda förslag till styrelsesammansättning inför årsstämman 2024. Kopplat till detta arbete är också en löpande arbetsinsats för att ha en långsiktig plan för styrelsesammansättning för föreningen inklusive att identifiera och etablera kontakt med intresserade potentiella kandidater för eventuellt inval under 2024 eller framöver. 

Som ledamot i Styrelseakademien Stockholm arbetar du tillsammans med styrelsekollegor som drivs av att utveckla både Styrelseakademien Stockholms verksamhet samt vara med och bidra till utvecklingen av styrelserollen i modern svensk bolagsstyrning.

Vi söker potentiella kandidater med bland annat följande erfarenheter, egenskaper och intressen:

Kompetens/erfarenhet:

 • Erbjudande med fokus på medlemsnytta och medlemsaktiviteter

 • Kommersiellt fokus - målgrupp/behov, försäljning, förmedling, medlemsaktiviteter, kommunikation

 • Nätverk och strategiska partnerskap

 • Omvärldsanalys och strategi för utveckling och tillväxt

 • Digitaliseringsområdet inklusive AI

 • Hållbarhetsområdet

 • Bolagsstyrning - från SME/ tillväxtbolag till större bolag och organisationer, från onoterad till noterad miljö 

Personliga egenskaper:

 • Strategisk höjd

 • Analytisk skärpa

 • Lagspelare

 • Integritet

 • Relationsbyggare

Som ledamot ska du ha tid att avsätta för ett aktivt styrelsearbete med ett antal fysiska möten per år samt kompletterande kortare, digitala möten. Ledamöter väljs på två år och omval är vanligt.

Ansökan
Är du intresserad av ledamotsuppdrag nu eller framåt och stämmer in på många delar i kravprofilen ovan? Då är du välkommen att skicka in ditt CV, tillsammans med ett personligt brev, senast den 10 januari 2024 till stockholm@styrelseakademien.se

Vänligen skriv ”Styrelseledamot SA Stockholm” i rubrikfältet.

Stort tack för visat intresse!