Årets styrelse 2024


NYA UTMÄRKELSER I SYDOST 2024!

-Årets styrelse Kalmar län
-Årets styrelse Kronobergs län
-Årets styrelse Blekinge län

Känner du en styrelse som gjort stor skillnad och lyft företaget till nya höjder?
Som är ett gott föredöme för aktivt styrelsearbete med fokus på flera värden?

Välkommen att nominera denna styrelse!

Mejla företagets namn till sydost@styrelseakademien.se senast 30 april 2024.
Vi kontaktar dig sedan för att ställa några frågor.

Detta nya pris avser styrelser i aktiebolag med minst tre ledamöter.
Följande kvaliteter är meriterande:

-Hållbarhetssatsningar - ekologiskt, socialt, ekonomiskt
-Teamwork
-Nytänkande/innovation
-Mångfald
-Sund ekonomi

Jury i varje län för Årets styrelse är representanter från Styrelseakademien Sydost, SEB och Deloitte - vilka också ansvarar för ordförandeutmärkelsen Guldklubban.

Festlig prisutdelning sker hösten 2024 i den kommun i varje län där styrelsen har sitt säte. Syftet är att uppmuntra dessa goda styrelseinsatser samt ge andra styrelser inspirerande förebilder.