Cybersäkerhet på styrelsenivå - digital utbildning 21 och 28 maj

CYBERSÄKERHET PÅ STYRELSENIVÅ - en hyperaktuell digital utbildning med experten/vd:n Jonas Stewén, Secify

Vi får dagligen rapporter om cyberangrepp mot företag, organisationer och myndigheter. Stora värden står på spel! informationssäkerhet och cybersäkerhet är områden som har blivit allt viktigare för styrelser att ha en grundläggande kunskap om. Det behövs för att styrelser ska kunna kravställa och följa upp rimliga åtgärder. Det innebär därmed en ökad press på ledamöter att förstå cybersäkerhetsfrågor. Genom denna utbildning blir du väl rustad!

Under utbildningen görs en genomgång av cybersäkerhetsområdets grunder på en nivå som ledning och styrelse behöver ha insikt i. Du kommer få med dig konkreta verktyg för att förstå cybersäkerhetsläget i en organisation och hur en styrelse kan styra och mäta cybersäkerhet. Vi gör även en överflygning över nuläget i vår omvärld med specifikt fokus i Sverige. Under utbildningen kommer vi genomföra relevanta övningar och case studies som en del i läroprocessen.

Utbildningen kommer ledas av Jonas Stewén som är VD på informationssäkerhetsföretaget Secify. Jonas har jobbat operativt och strategiskt med säkerhetsområdet i mer än 20 år och har en applicerad  erfarenhet och kunskap av området i såväl ledande/chefspositioner som senior rådgivare/konsult. Utbildningen är framtagen i samarbete med Styrelseakademiens lokalföreningar i Skåne, Sydost och Halland.

Del 1: 21 maj kl 9-12

                          Grunder i informationssäkerhet och cybersäkerhet för styrelser

                         Nuläget i Sverige och företag

                         Övningar och case studies

                         Genomgång uppgift till nästa tillfälle

Del 2: 28 maj kl 9-12

 •                         Summering hemuppgift

                         SWOT-analys cyberläget i företaget

                         Styra och mäta samt frågor att ställa till ledningen

                         Övningar och case studies

                         Om kursintyget som mejlas

PRIS & ANMÄLAN: 7 900 kr för medlemmar och 8 900 kr för icke-medlemmar.
Moms tillkommer.

Mejla sydost@styrelseakademien.se senast 30 april. Anmälan är bindande.
Vid sjukdom mejlas du en kurssammanfattning och har dessutom möjlighet att gå utbildningen senare om den eventuellt ordnas vid ytterligare tillfälle.

I början av maj kommer du få en länk till utbildningen.

Kontakt: Charlotte Heliosson, sydost@styrelseakademien.se, 0708-113803