Externa ledamöter

Vi har länge hjälpt bolag att hitta rätt person för att förstärka styrelsen, ofta en extern ordförande, och har en uppskattad process för detta. Vår styrelserekryterare Linda Petersson kan hjälpa er! Välkomna att kontakta oss om ni har funderingar på att utveckla styrelsen.

Vårt arbetssätt följer en beprövad struktur:

  1. Inledande möte med bolagets ägare/valberedning

  2. Avtal  om uppdraget

  3. Utformning av rekryteringsannons som når ca 8 000 medlemmar inom Styrelseakademien i Sverige

  4. Mottagande av alla ansökningar med bekräftelser till de sökande och information om processen

  5. Genomläsning och värdering av alla ansökningar

  6. Framtagande av fyra kandidater för intervju med intervjuschema

  7. Återkoppling till alla sökande när uppdraget är slutfört

Vi bestämde oss för att utveckla vårt bolags styrelsearbete med en extern styrelseordförande. Att vi då kom i kontakt med Styrelseakademien Sydost visade sig vara framgångsrikt! Vi fick hjälp med annons till Styrelseakademiens 8000 medlemmar samt genomläsning av alla ansökningar och urval av fyra kandidater för intervju. Så vi har nu en uppskattad ordförande som ser på vårt bolag med nya ögon och har värdefulla förväntningar på oss.

Hans Lindfors, Prefabsystem Syd Entreprenad AB, en av många nöjda referenser
Kontakta mig gärna om du vill ha ett förutsättningslöst möte! Jag har arbetat med styrelseuppdrag åt Styrelseakademien Sydost några år, tidigare i Kalmar län, men fr o m okt 2023 i hela Sydost.

Linda Petersson

Styrelserekryterare, ansvarig Kalmar, Kronobergs och Blekinge län uppdrag.sydost@styrelseakademien.se Mobil: 070--377 45 74
Jag gick i pension sista september 2023 och tackar för förtroendet att ha fått hjälpa till med externa ledamöter i ca 100 bolag i Sydost! Under de senaste tre åren har jag gjort en successiv överlämning till skickliga Linda Petersson, som också jobbar med chefsrekrytering i sitt eget företag. Hon kommer att erbjuda fler tillval, bl a personliga tester och bakgrundskontroller, om så efterfrågas.

Nils-Erik Persson

Nyligen pensionerad styrelserekryterare