Föreningsstämma

Styrelseakademien Sydost håller sin ordinarie föreningsstämma 10 april 2024.
Utöver stämman så får ni veta mer om styrelseutvärderingar och aktualiteter.