Medlem i fokus

Medlem i fokus Styrelseakademien Sydost: Gustaf Möller

Vår verksamhetsledare Charlotte Heliosson intervjuar medlemmar som berättar om sin bakgrund samt ger reflektioner och råd om värdeskapande styrelsearbete.
Denna gång har turen kommit till Gustaf Möller från Växjö.- Hej Gustaf! Kul att samtala med dig en längre stund, vi hinner oftast bara hälsa kort i korridoren…

- Sant, vi har ju lokaler på samma våningsplan på Mötesplats Framtidsvägen men tiden räcker inte alltid till längre samtal med kontorsgrannarna. Men vi har i alla fall hunnit prata om ett samarbete oss emellan, det blir kul! 13 september kör vi frukostseminarium i Växjö för våra kunder i samarbete med er på Styrelseakademien Sydost samt ALMI Kronoberg. Vi vänder oss främst till ägare, ledamöter och ledare för att inspirera hur man kan utgå från tydliga ägardirektiv, styrelsestrategier och taktiska mål i ledningsgruppen. Den röda tråden behöver sedan nå medarbetarna för att skapa förståelse och engagemang. Tydlig styrning byggd på en stark värdegrund skapar delaktighet och vilja att ta ansvar.

- Det blir ett intressant seminarium! Berätta nu om din bakgrund och vad du ägnar ditt yrkesliv åt?

- Jag är en engagerad företagare och tre barns pappa. Efter studierna på Linnéuniversitet i Växjö, programmet för Coaching and Sport Management, startade jag 2009 mitt första företag med övertygelsen om att organisationer presterar som bäst när också medarbetarna mår som bäst. 2012 grundade jag det som idag är Kryast i Sverige AB där hälsofokuset utvecklats till ett mycket bredare perspektiv men med samma övertygelse, lönsamhet kommer ur det friska!

Vår vision är ”Tillsammans för en hållbar arbetsmiljö” och vi har kontor i Växjö och Kristianstad. Totalt är vi 9 st anställda och konsulter där merparten av våra kunder finns i sydöstra Sverige, ungefär hälften i offentlig sektor och hälften i privata bolag.

- Kan du utveckla på vilka sätt Kryast hjälper sina kunder med en hållbar arbetsmiljö?

- Vi har delat in våra erbjudanden i tre områden. Ett av dem är hållbart ledarskap som innehåller ledarskapsutbildning och ledningsgruppsutveckling. Nästa del kallar vi hållbar arbetsplats. I den ingår bland annat arbetsmiljöutbildningar, förändringsledning och värdegrundsarbete. En tredje del är hållbart medarbetarskap med tjänster som grupputveckling, inspirationsföreläsningar samt teamaktiviteter. Teamaktiviteter har vi nyligen lagt i ett separat bolag för att göra respektive affär tydligare för kunden. I det företaget har vi tagit fram 1-4 timmarsaktiviteter såsom Bäst i test, Backpacker och Mästarnas Mästare. Uppskattat! Att ha roligt tillsammans stärker både relationer och meningsfullheten i en organisation.

- Spännande satsning! Kan du också berätta om hur ert styrelsearbete är upplagt?

- I Kryast har jag tre roller: ägare, ordförande och vd. Så det gäller att jag håller koll på min olika ”hattar”! I styrelsen finns också min fru och far, därutöver har jag stor hjälp av Nils Ericsson som är ett externt bollplank. Nils är mycket erfaren och hjälper mig tänka både bredare och djupare gällande både det strategiska och taktiska arbetet. När det gäller styrelsearbetet så kommer jag troligen växla upp med någon invald extern ledamot framöver för att jobba ännu mer strategiskt.

Utöver Kryast i Sverige AB och Teambuilding i Sverige AB så är jag också involverad som ägare och styrelsemedlem i Huleviks Boende AB som är ett sidoprojekt inom familjen med semesterboenden vid Åsnen. Där är min fru VD och våra styrelsemöten en viktig framgångsfaktor för de strategiska och taktiska valen. I en liten rörelse är det minst lika viktigt att man vet vart man ska och funderar över hur man bäst tar sig dit!

- Fullt upp hör jag! Hur kom det sig att du blev medlem och har du gått några styrelseutbildningar?

- Jag ville utveckla min förståelse och kunskap kopplat till styrelsens arbete, både i relation till mitt eget bolag men även andra organisationer som jag hjälper i min yrkesroll. Så därför blev jag medlem 2017 och gick då även Rätt fokus i styrelsearbetet i Växjö. Efter det har jag byggt på med utbildningen Ökat fokus Strategi som var riktigt bra och som jag gärna rekommenderar.

- På vilket sätt gör ett gott styrelsearbete skillnad tycker du? Ge gärna exempel!

- Styrelsens arbete gör stor skillnad på den strategiska nivån. Att ligga precis emellan ägardirektivet och den operativa verksamheten är viktigt. Kontakt med och förståelse för verksamheten behövs för att kunna hålla ett helikopterperspektiv mot framtiden. Sedan tycker jag att framförallt styrelseordföranden behöver ha nära kontakt med VD som lätt blir ensam i sin roll. Här kan man bidra med mycket trygghet och tydlighet till VD som ökar sannolikheten att styrelsens beslut får effekt. Detta har jag sett både goda och dåliga exempel på när jag jobbar med ledningsgrupper och VD är beställare. En VD som inte känner en trygg och tydlig kontakt med sin styrelse blir osäker och otydlig i sitt ledningsgruppsarbete vilket i sin tur påverkar hela vägen till alla medarbetare i organisationen och i slutändan organisationens resultat.

- Intressant koppling! Vilka är några av de största styrelsefrågorna på 2020-talet tycker du?

- Att kunna hålla fler frågor i huvudet samtidigt. Exempelvis handlar det inte bara om hållbarhet, vi måste få med oss lönsamheten också. Och vice versa, vi kan inte bara tänka lönsamhet för då blir det inte hållbart.  Nu och i framtiden är det viktigt att verka för fler kvinnor i styrelseroller. Något annat vore att missa fantastisk kompetens! Här måste vi nog börja våga välja vilka som kan bli bäst för vår styrelse på sikt och inte bara första året. Om vi t ex sätter tidigare styrelsearbete som krav kommer vårt urval bli väldigt smalt och till största delen bestå av äldre män. Istället borde vi fundera över vem som har störst potential att bidra till vår verksamhet, inte bara i år utan på flera års sikt!

- Hälften av svenska bolag med minst 5 anställda har inget aktivt styrelsearbete. Dina reflektioner?

- Jag känner igen mig och förstår dessa företagare. Det är inte en självklarhet och inte heller alltid det bästa när man är ett mindre bolag. Däremot tycker jag man ska börja jobba aktivt med sitt strategiarbete med stöd av någon utifrån. Lite likt ett Advisory board även om det inte är så formaliserat. Du kommer inse att dessa personer har mycket att bidra till de perspektiven du själv inte hinner med i den operativa vardagen.

- Bra att styrelseutveckla stegvis som du säger. Slutligen Gustaf, vilka är dina 3 bästa styrelsetips?

1. Välj en styrelseordförande som du har tillit till, som kan leda styrelsearbetet
på ett bra sätt och vara ett stöd till vd som i sin tur ska föra detta vidare till sin verksamhet.

2. Klargör styrelsens uppdrag i just er verksamhet. Jobba med styrelsens egna liv.
Vad ska vi skapa för värde? Förstår vi ägardirektivet? Vilka roller och spelregler har vi?

3. Jobba tight med ägare och ledningsgrupp. Styrelsen är en viktig länk i en organisation men kommer aldrig få ut sin fulla potential om inte kommunikationen är god med ägare och ledning. Det är först då vi får full effekt av styrelsens arbete och det syns på sista raden!

- Tack för dina goda råd och önskar dig fortsatt lärorika styrelseutmaningar!

___________________________________________________________________________________________

Följande 57 medlemmar i Sydost har hittills porträtterats:

2018: Jonas Andersson, Britt Johansson, Krister Issal, Nils-Erik Persson, Charlotte Heliosson, Lotta Hauffman, Conny Hermansson, Michael Marchal, Jessica Goodwin, Ragnar Åhgren, Lena Stävmo, Hans Svegmar

2019: Jan-Åke Karlsson, Ingmar Eliasson, Karin Darlington, Torbjörn Lundh, Elin Runbert, Rolf Dahlberg, Kenneth Lundin, Eva-Marie Andersson, Peter Stillman, Anette Bugarski, Fredrik Helgesson

2020: Peter Granborn, Mari Norregårdh, Mikael Helmerson, Pia Eriksson, Lars Järnland, Anna Arvsell, Anders Rosholm, Viveka Olofsson, Tony Wickenberg

2021: Stina Broberg Bergkvist, Magnus Forsbrand, Katharina Arvidsson, Anders Olsson, Håkan Hellström, Therese Lundstedt, Magnus Larsson, Christina Torstensson, Håkan Larsson

2022: Jenny Strömberg, Michael Ländin, Anna Rosenqvist, Nils Carlsson, Kristina Sjögren, Mikael Bonik, Ewa Engdahl, Oskar Wijk, Carina Centrén, Jan Lindblad

2023: Angelica Ewö Reimer, Tommy Hagaton, Sandra Ruuda, Leif Fehling, Anna Lindqvist

2024: Gustaf Möller