Styrelsedilemma Online

split

25/10 2023: Skifte till extern vd i familjeägt företag!

Vi tog denna gång hjälp av experterna Annika Hall och Jonas Carpvik.  Kunde du inte vara med eller vill ha en repetion? Se då gärna filmen med summering (14 min) eller läs deras tips!  

split

30/11 2023: Cyberangrepp!

Styrelsedilemmat hölls denna gång av IT-säkerhetsexperten Peter Bayer. Kunde du inte vara med eller vill ha en repetion? Se då gärna filmen med summering (4 min) eller läs hans tips!

split

9/2 2024: Bolagskapning!

Styrelsedilemmat hölls denna gång av säkerhetsexperten Lars Ericson på AISA, partner till UC. Styrelsens riskhantering gällande bolagskapning och ID-kapning: • Ökad medvetenhet krävs i hela organisationen om skydd för bolag, ägare, styrelse och anställda • Två som tecknar bolaget är en skyddande faktor • Olika typer av bedrägerier: Vishing, Phishing, ID-kapningar, Bolagskapningar, Bank-ID bedrägerier, Bluffakturor etc • Gång bolagskapningar: Pappersärende BV, Förfalskat styrelseprotokoll, Diarieföring, Handläggning 5 dagar, Registrering • Lägg in spärr på Skatteverket för obehörig adressändring • Ta kreditupplysningar samt kolla ev domar (t ex via LexBase) avs nya medarbetare och styrelseledamöter • Ha koll genom bolagsverkets app så att inga ändringar sker • ”Banken ringer aldrig” – viktigt att påminna sig • Bedragarna säljer rädsla, våga bestrida! • De första 1-2 dygnen är avgörande vid bolagskapning - upprätta tydlig process för nyckelpersoners agerande när misstankar uppstår • Lars erbjuder er skräddarsytt kostnadsfritt förslag på möjliga förbättringar, se info i pdf nedan som också innehåller flera råd

split

22/3 2024: Visselblåsning!

Styrelsedilemmats expert var denna gång biträdande jurist Elsa Elmgren Stenkula från RosholmDell Advokatbyrå. Sammanfattning styrelsens ansvar gällande visselblåsarfunktionen: 1. Alla verksamheter måste möjliggöra visselblåsning. Alla verksamhetsutövare måste skydda visselblåsare från repressalier. 2. Implementering av lagkraven görs enklast baserat på förståelse om att lagen innebär krav på: Ansvar, Processer, Information. 3. Verksamheter med 50+ anställda måste ha implementerat en intern rapporteringskanal senast 17 dec 2023. 4. Information, sekretess och personuppgiftsbehandling centrala delar – gedigen hantering skapar förtroende hos de som ska kunna visselblåsa.