Ta hjälp av en styrelseinspiratör!

HEJ BOLAGSÄGARE I SYDOST! Är det svårt att komma igång med styrelsearbetet?
Anlita en Styrelseinspiratör som mjukstart!

Vi har utvecklat tjänsten Styrelseinspiratör mot bakgrund att många företag behöver utveckla sitt styrelsearbete. Omvärlden blir alltmer komplex och ställer högre krav på kontroll och strategi! Vägval krävs gällande hållbarhet, AI, säkerhet och mycket mer. Ett aktivt styrelsearbete ger en stadigare kurs och är också en bra förberedelse inför ett generationsskifte. Styrelsens stöd underlättar övergången.

Många styrelser har idag bara en ledamot (eller ett fåtal) och en suppleant, ofta från samma familj. För att få till utvecklande diskussioner är det värdefullt med en utomstående person som har styrelsekunskap, utifrånperspektiv, olika kompetenser, nätverk och företagarbakgrund. Vi erbjuder därför en Styrelseinspiratör som är medlem i Styrelseakademien Sydost. Utifrån ägarens förutsättningar och önskemål matchar vi medlem med passande profil. Denna styrelseutbildade medlem stöttar och inspirerar uppstart eller utveckling av styrelsearbetet under 6 månader.

HUR GÅR DET TILL ATT ANLITA EN STYRELSEINSPIRATÖR?

1. Antingen får ägaren direktkontakt med någon av våra 28 Styrelseinspiratörer eller kontaktas vår verksamhetsledare Charlotte Heliosson (0470-794630 alt. sydost@styrelseakademien.se) för att matcha behov med Styrelseinspiratör.

2. Styrelseinspiratören besöker företaget och samtalar med ägaren om dåtid, nutid och önskad framtid. Sekretessavtal signeras också. Styrelseinspiratören använder en mall för att inventera styrelsearbetets nuläge (helt eller delvis inaktivt?), dess styrdokument, hur styrelseåret kan läggas upp, kommande möten osv.

3. Styrelseinspiratören bokar in möte med ägaren och bollar förslag på förbättringar inom styrelsearbetet. Man diskuterar också agendan för kommande styrelsemöte alt. ägarmöte. Förbättringsförslagen kan bl a tas upp som punkt under mötet då inspiratören är med som adjungerad (ingen rösträtt utan är med som stöd). Är man helt i en uppstartsfas blir det ett ägarmöte istället för styrelsemöte.

4. Styrelseinspiratören är med på ytterligare ett styrelsemöte eller ägarmöte inom ett halvår och man har kontakt mellan mötena. I den mån man behöver mallar till olika styrdokument kan vi bistå med det.

5. Efter detta halvår så har man fått hjälp med en bättre struktur för styrelsearbetet. Vill man välja in någon formellt som ledamot kan man förstås göra det, där kan Styrelseinspiratören vara ett alternativ.

Med denna mjukstart vill vi bidra till värdefull styrelseutveckling med hjälp av medlemmar som kvalificerat sig som Styrelseinspiratörer.

Priset för detta inspirerande halvår är 30 000 kr samt medlemskap 1640 kr. Moms tillkommer. Det kan också finnas möjlighet att få rabatt tack vare partners i Sydost. Vi informerar om detta i samband med förfrågan.