INSIKT OM ORDFÖRANDEROLLEN

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters, både formellt och praktiskt. Det är ordföranden som har ansvaret för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. På Insikt om ordföranderollen får du några handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag att leda styrelsens arbete och skapa värde för bolaget tillsammans med övriga ledamöter.

Petra Palmgren Lindwall, ackrediterad lärare för Styrelseakademien och erfaren styrelseordförande, ger kunskap om ordföranderollen och exempel från verkligheten. Du får insikter om ordförandens ledarroll, samarbetet med VD, ägarkontakter och om ansvaret för agenda, protokoll och styrdokument,

Varmt välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Vid frågor kontakta oss här >>

Kommande tillfällen

    Styrelseutbildning Ökat Fokus - Ordföranderollen