INSIKT OM STRATEGIARBETET

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir strategiarbetet avgörande. Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det behöver anpassas för varje bolag.

Petra Palmgren Lindwall, ackrediterad lärare för Styrelseakademien och erfaren styrelseordförande, delar med sig av kunskap om strategiska modeller och exempel på hur styrelser arbetar med strategi och tillväxtagenda. Du får ett smakprov på strategiarbete utifrån ett styrelseperspektiv.

Insikt om strategi vänder sig till dig som är ordförande eller ledamot i en styrelse och även till ägare, VD och ledningsgrupper som utifrån sina roller samspelar med styrelsen.

Varmt välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Vid frågor kontakta oss här >>

Kommande tillfällen

    Styrelseutbildning Ökat Fokus - Strategi ur ett styrelseperspektiv