INSIKT OM STYRDOKUMENT OCH PROTOKOLL

Styrelsens ordförande är ansvarig för protokollen och för att styrdokumenten kommer upp på agendan. Korrekta protokoll och kunskap om styrdokumenten ger hela styrelsen trygghet och effektivitet i styrelsearbetet. Men vad är viktigast för styrelseledamöterna att känna till och vilka är de vanligaste fallgroparna?

Natalie Bäck, advokat på Werks, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. På en knapp timme online får du insikter om styrdokument och protokoll, hur de påverkar styrelsens arbete och ansvar och vad de innebär för dig i din roll som styrelseordförande, protokollförare, ledamot eller vd.

Varmt välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Vid frågor kontakta oss här >>

Kommande tillfällen

    Styrelseutbildning Styrdokument & Protokoll