INSIKT OM STYRELSEARBETET

Vad är egentligen värdeskapande styrelsearbete och hur går det till? När är det dags att ta in en extern styrelseledamot? Vad behöver jag tänka på som styrelseordförande, ledamot, ägare eller vd? Vad förväntas jag göra i en styrelse och vilka risker tar jag?

Insikt om styrelsearbete är en digital genomgång där vi lyfter vanliga frågor om styrelsearbete och bolagsstyrning. På en timme utbyter vi kunskap och erfarenheter om:

  • Ansvarsfördelning ägare/styrelse/vd

  • Ägardirektiv

  • Styrelseutvärdering

  • Valberedningens (ägarnas) uppgift och ansvar

  • Rekrytering av externa styrelseledamöter

  • Hög gemensam lägstanivå inom styrelsekunskap

  • Ansvarsförsäkring

  • Ersättning för styrelsearbete

Du får också insikt i hur du kan få ökad styrelsekunskap och en europeisk certifiering genom styrelseutbildningen Rätt fokus.

Varmt välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Vid frågor kontakta oss här >>

Kommande tillfällen