INSIKT OM STYRELSENS PLANERING

Styrelsen organiserar själv sitt arbete, struktur och planering utifrån de krav och riktlinjer som finns i lagar, riktlinjer och bolagets styrdokument. Men vad kännetecknar en bra plan för styrelseåret och hur skapar man en struktur som gör att arbetet flyter?

Det är några av frågorna som lyfts på Insikt om styrelsens planering. Styrelser bör lägga sin energi på det framåtsyftande strategiarbetet i syfte att utveckla verksamheten. Samtidigt finns det formalia att ta hänsyn till, som ibland tar onödigt mycket tid och kraft. 

Ola Gravenfors, VD på Hippoly, IT-entreprenör och erfaren styrelseordförande berättar om hur välplanerat styrelsearbete och smarta arbetssätt kan se ut. På en knapp timme online får du insikter om:

  • hur andra styrelser arbetar 

  • vad lagar och regelverk ger för krav och rekommendationer.

  • hur man skapar en tydlig struktur för när olika teman skall hanteras

  • hur man kan driva hela mötesprocessen digitalt – från kallelse, agenda och mötesunderlag till signerat protokoll.

Med en genomtänkt plan för hela styrelseåret, god hantering av dokument och enkel kommunikation mellan möten skapar ni trygghet, engagemang och fokus på rätt frågor.

Varmt välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Vid frågor kontakta oss här >>

Kommande tillfällen: